Kompakta IO-moduler, IP67-moduler, Safety

Ytterst få leverantörer kan erbjuda 11,5 mm breda I/O-moduler - Fältbuss: EtherCat

RIO I/O LTI Motion
RIO - I/O-moduler för decentral placering. Kommunikation över EtherCat
RIO - det modulära Remote I/O system från LTI Motion sparar plats och uppfyller alla krav maskinbyggar har på en maskin under dess livscykel. För att ansluta sensorer och aktuatorer finns den mängd olika leverantörer att välja bland. Det är ett ytterst fåtal leverantörer som har en produkt som 11,5 mm bred. Hög datahastighet garanteras med EtherCat.
  • 11,5 mm breda moduler
  • Kompakt I/O-lösning
  • Fältbuss i hård realtid: EtherCat

Bygg samman hårdvaran utan verktyg

Smarta lösningar till en låg kostnad garanteras redan så tidigt som under planeringen av en ny maskinserie. Tack vare modulernas innovativa mekaniska konstruktion erbjuds man flera fördelar under både installation och service. Man använder en och samma grundmodul och därpå monteras de I/O-funktioner som önskas, helt utan verktyg. Även byte av I/O-moduler görs utan verktyg.
  • Behövs inga verktyg för att bygga samman hårdvaran
  • Byte av I/O-moduler görs snabbt och enkelt utan verktyg

Status-LED för snabb diagnosticering

Med status-LED invid varje kanal på varje IO modul garanteras en pålitlig diagnosticering och snabb service. Denna förenklade hantering av hårdvaran i kombination med plug-in funktion och konfigurerbara kontaktdon placerar RIO bland de främsta hårdvaru-lösningarna på marknaden.
  • Kontaktdon med Plug-in funktion
  • Status-LED för snabb diagnosticering och överblick

IP67 och safety

Via anslutning till IP67 klassade moduler så ökar antalet möjliga applikationer för RIO markant! I moderna automationslösningar är dessutom säkerhetsteknologi oumbärlig. Systemlösningar som möter våra höga lagkrav och standarder inom säkerhet är nödvändiga för för att minimera riskerna. RIO:s säkerhetsmoduler följer SIL3 i enlighet med IEC 62061 och EN ISO 13849-1, Category 4, PL e, och hanteras av EtherCat FSoE via det centrala styrsystemet.
  • Bygg ut med IP67
  • Säkra I/O integrerat i RIO