VB 400-36, 15s [36A]

Likströmsbroms med bromsning som är stillestånds-beroende, VersiBrake (36A)

Likströmsbroms med stilleståndsberoende bromsning VB400-36
Likströmsbroms med stilleståndsberoende bromsning VB400-36
De elektroniska bromsarna typ VersiBrake(VB), ger slitagefri bromsning till 3-fasmotorer och asynkrona växelströmsmotorer upp till 36A. Bromsenheterna är till för att bromsa driften på ett säkert och tillförlitligt sätt. När motorn stannat, bryter en integrerad stilleståndsdetektor bromsströmmen. En potentialfri reläkontakt indikerar om motorn inte stannat inom föreskriven tid.
 • Stilleståndsberoende bromsning [avslutar bromsningen automatiskt inom 15s]
 • Justerbar bromsström
 • Kontroll via motorkontaktor
Installations manual
Teknisk data
Kopplingsschema

EGENSKAPER

 • Mikrokontrollerstyrd
 • Slittålig och underhållsfri
 • Monteras enkelt i befintliga anläggningar eller för att säkerhetsanpassa din maskin
 • Olika matningsspänningar är möjliga för alla asynkrona motorer
 • Nominell apparatström 36A
 • Automatisk remanenstidsoptimering
 • Överströmsdetektion

TILLBEHÖR

 • Tillval ”P“ -Motorövervakning med PTC
 • Tillval ”D“ -Y-D kopplingskontroll
 • Tillval ”S“ - Relä för stillestånd
 • Tillval ”B“ Brett spänningsområde

ANVÄNDNING

bandsåg med nödstopp
bandsåg med nödstopp
 • Träbearbetningsmaskiner
 • Centrifuger
 • Sågverksmaskiner
 • Textilmaskiner
 • Transportanläggningar
 • Förpackningsmaskiner