CDE3000

Positionsreglering av synkronservomotorer med CDE3000

Positioneringsservot CDE3000 täcker upp alla synkronsevodrifter mellan 2A och 210A (0,37-132kW) till en ytterst hög prestanda i förhållande till sitt pris. Anslut matningen och kör – allt annat är integrerat. EMC-filter, bromschopper med effektmotstånd, CANopen, PLC, STO-säkerhetsfunktion samt en lättanvänd mjukvara DriveManager till alla tekniskafunktioner i styrningen.

Dessutom finns ett stort antal innovativa synkrona och asynkrona servomotorer tillgängliga motorserie LST/LSH.

 • Servoförstärkare LTi _c-line 0,75-132kW [230/400V]
 • Postionering av synkronmotorer. Integrerat PLC, STO, Filter, CANopen
 • Integrerad bromschopper med bromsmotstånd
 • STO-safetyfunktioner
 • Separat 24 Volts matning
 • CANopen med DS402
 • Integrerat nätfilter
LTi Drives CDE3000
LTi Drives CDE3000
Kommunicera via fältbuss med CANopen

Servo med CANopen ger maskinbyggare ett smidigt protokoll som stöds av i princip alla leverantörer av automationsutrustning. CDE3000 har naturligtvis också CANopen integrerat och inställning av servots bussadress ställs in direkt på framsidan, lätt åtkomligt för installatör och servicetekniker.

För större system och anläggningar är CANbuss ofta det givna protkollet för att kommunicera. CANopen är integrerat i CDE3000 och enhetens adress ställs in på framsidan av servot.

Integrerad säkerhet underlättar maskinbyggarens arbete både tid- och kostnadsmässigt

Maskiner och drifter måste skyddas och var säkra så att man inte orsakar skador antingen på mekanik eller personal. Då är integrerad säkerhet det som underlättar allas arbete. CDE3000 har integrerad STO-stoppfunktion för att minmera och effektivisera allas uppgifter. Stoppfunktionen är klassad enligt kategori 3 EN 954-1.

Implementera egna PLC-funktioner

Med det integrerade PLC:t kan både maskinbyggare och användare själva programmera och optimera sin drift. Den enkla och lättförståeliga syntaxen vid kodningen gör att utveckling och anpassning för olika applikationer snabbt realiseras.

Med PLCmotion programmerar man enkelt och smidigt egna PLC-program och kodsnuttar med subprogram. De integrerade I/O-kanalerna på fram sidan låter vårt servo kommunicera med periferienheter som kan behandlas och bearbetas internt i vårt PLC.

Illustration kod-syntax
Intuitivt kod-syntax.
Integrerad I/O-plint för kommunikation med periferienheter

Integrerat i CDE3000 finns digitala och analoga I/O att jobba med. De går dels att använda internt i sitt PLC-program eller för vidare kommunikation mot överordnade system via CAN-bussen.

 • 8 digitala ingångar
 • 2 digitala utgångar
 • 2 analoga ingångar (10 bit)
 • 1 relä utgång
Profibus för anslutning till Siemens styrsystem

Som tillval till CDE3000 kan vi bestycka den med en PROFIBUS-DB gränssnitt. Många maskinbyggare och anläggningar kör Siemens som standard och med denna option kan vi hjälpa till vid exempelvis vidareutveckling och tillbyggnation.