ServoOne Multiaxis

Energieffektiv fleraxlig servolösning med ServoOne – hur?

Med hjälp av det gemensamma mellanledet och återanvändning av bromsenergi som matas tillbaka blir ett fleraxligt servosystem bli ännu mer effektivt. Vid dessa drifter kan det ske att en motor bromsar samtidigt som en annan ska accelerera. Istället för att leda iväg bromsenergin till ett bromsmotstånd som alstrar värme så kan man leda tillbaka energin till den accelerande motorn

 • Fleraxlig servolösning upp till 170A
 • Återmatad bromsenergi kan ut- nyttjas av en accelererande motor
 • Luftkyld eller vattenkyld

Multiaxis är en energieffektiv lösning för synkroniserade axlar i dynamiska drifter

Supply Unit BG5 + Axis Controller BG5, BG4, BG3, BG2 och BG1
Supply Unit BG5 + Axis Controller BG5, BG4, BG3, BG2 och BG1
Servodrive med multiaxis lösning och sju storlekar

Servopaketet ServoOne finns att sätta samman för en multiaxisapplikation i hela 7 olika storlekar. Det går utmärkt att kombinera flera storlekar i samma konfiguration. Med ett konstant reglerat mellanled garanterar man ett oberoende från de olika nätspänningar runt om i världen. Vid 565 V DC levererar ServoOne ut en ström på 4-210 Ampere. Hög överlastfaktor på hela 300% sätts in i drifter med höga accelerationer. Välj mellan luftkyld eller vattenkyls servodrive. Naturligtvis följer LTi-Drives säkerhetskoncept med in i multiaxislösningen med STO som standard och övriga säkerhetsfunktioner som option.

 • 4 -170 Ampere
 • Överlastfaktor upp tll 300% vid 4 kHz switchfrekvens
 • Integrerat mellanledsskydd
 • Integrerbar säkerhetslösning
 • Luftkylning eller vattenkylning
Utnyttja mellanledet även vid acceleration

En annan fördel är då en motor behöver göra en mycket kraftig acceleration som normalt skulle sänka mellanledet väldigt mycket kan nu 4,5 eller kanske 6 motorer gemensamt backa upp den accelerande motorn för en bättre och jämnare accelerad drift.

 • Ett gemensamt mellanled duckar inte under vid accelerationer lika lätt som enskilda servodrives kan göra
Vattenkylning för din maskin
Med ServoOne erbjuder vi dig som maskinbyggare olika sorters kylning. För lite större drifter är kylningen ofta det som är avgörande för maskinens effektivitet och repeterbarhet.
 • Vattenkylning
 • Intern kylning
Utnyttja integrerade funktioner för en smart utveckling som reducerar tiden och därmed kostnaden

Strömförsörjning av de sammankopplade servona ligger på mellan 25 kW och 110kW DC och vin erbjuder sinusformad tillbakamatning mot nätet. För den mjukvarutekniska utvecklingen finns redan flera förprogrammerade funktioner testade och i drift världen över:

 • Interpolerar positionering antingen linjärt eller med splinefunktion
 • Positionerar punkt till punkt med ryckbegränsad profilgenerering
 • Synkrona drifter elektriska växlar och Cam-profiler
 • Homing via överordnat system eller anslutna motorn
 • Beroende på applikation väljer man egna enheter
 • Ingång för mätprobe
Motorreglering för high-performance drifter

LTi-Drives jobbar med att ta fram produkter för olika typer av motorer och detta är man expert på. Man reglerar efter flera olika inställningar för en optimal dynamisk drift:

 • Momentreglering, Varvtalsreglering och Positionsreglering
 • Högdynamisk relgering av motorer upp till en sampling av 16 kHz
 • Inbyggt filter för dämpning av mekaniska svängningar
 • Kompensation för friktion och motorns egna tröghetsmoment
 • Skattning av Feedforward-konstanten för noggrann motion control