Ezi-SERVO ABS ALL

Stegmotor med integrerad driver och absolutenkoder

Stegmotorbaserad servomotor med integrerad driver och multi-turn absolutencoder. Hög kapslingsklass – IP65 – gör att den kan placeras i alla miljöer.

  • Closed Loop-system med encoder
  • Behöver ingen trimning av förstärkning
  • IP65 Rating
  • Kort reaktionstid vid positionering
  • Hög positionsupplösning – 32000 steg per varv
Fastech Ezi-SERVO ABS ALL
Fastech Ezi-SERVO ABS ALL
Stefan Svelenius, VD

Kontakta Stefan Svelenius
för mer information.

stefan.svelenius@sigbi.se
Telefon: 042-654 00

Illustration belt drive
Fri från bekymmersam trimning av förstärkning

De flesta konventionella servosystem kräver noggrann justering av förstärkningsparametrar för att man ska uppnå tillfredsställande prestanda vad gäller mjukhet, positionsnoggrannhet och låg ljudnivå. Även system med olika grad av auto-tuning behöver ofta en hel del handpåläggning för att fungera bra, särskilt i fleraxliga applikationer.

Ezi-Servo ABS ALL använder de bästa egenskaperna hos stegmotorn och ett återkopplat servosystem för att eliminera behovet av det tidsödande arbetet med att justera systemets förstärkning. Detta innebär att Ezi-Servo ABS ALL är optimerad för applikationen och redo att tas i drift direkt vid leverans. Ezi-Servo ABS ALL är särskilt väl lämpad för drivsystem med låg styvhet, till exempel linjärenheter med kuggremsdrift. Tack vare att Ezi-Servo ABS ALL, till skillnad från konventionella AC servosystem, inte har en reglerande utan en effektivare korrigerande positionsåterkoppling, behövs ingen noggrann matchning av lastens tröghetsmoment.

Man klarar sig därför oftast utan en planetväxel, en komponent som tar plats och väsentligt ökar kostnaden när man använder konventionella AC servon. Även med tunga laster och höga hastigheter presterar Ezi-Servo ABS ALL exceptionellt.

Closed Loop System

Ezi-Servo ABS ALL är ett innovativt återkopplat stegmotorbaserat drivsystem som använder en högupplöst encoder för att övervaka den aktuella positionen. Encoderns återkoppling gör det möjligt för Ezi-Servo ABS ALL att uppdatera den aktuella positionen var 25:e mikrosekund. Det gör det möjligt för Ezi-Servo ABS ALL-enheten att kompensera för förlust av position, vilket säkerställer korrekt positionering. Exempelvis till följd av av en plötslig lastförändring, kan en konventionell stegmotor och enhet förlora ett steg, men Ezi-Servo ABS ALL korrigerar automatiskt positionen med encoderåterkoppling.

Exakt stopp under insvängning
På samma sätt som konventionella stegmotorer, synkroniserar Ezi-Servo ABS ALL direkt med kommandopulser som ger snabbt positionssvar. Ezi-Servo ABS ALL är det bästa valet när nollfartsstabilitet och snabba rörelser inom kort avstånd krävs. Traditionella servomotorsystem har en naturlig fördröjning som kallas settling time mellan kommandosignalerna och den resulterande rörelsen på grund av den konstanta övervakningen av nuvarande position.gf
Absolut stilla i position

Konventionella AC servomotorer kör ofta förbi målpositionen och korrigerar med några snabba oscillerande rörelser i motsatt riktning. Detta fenomen blir tydligast i system med hög vilofriktion eller där den statiska friktionen i rörelse är hög i förhållande till den dynamiska. Lösningen är att minska förstärkningen, vilket ger en långsam och icke-noggrann positionering, eller att använda Ezi-Servo Motion Control System. Eftersom Ezi-Servo ABS ALL kombinerar stegmotorns höga prestanda kring målpositionen med konventionella AC servomotorns återkoppling, uppstår ingen oscillation kring målpositionen. Detta är speciellt värdefullt för rörelser som behöver högsta möjliga precision, t ex applikationer inom nano-teknologi, halvledartillverkning, visionsystem, rapid prototyping eller ink-jet.

Jämn och noggrann rörelse

Ezi-Servo ABS ALL är ett avancerat servosystem med en högupplösande encoder (upp till 32 000 pulser per varv). Till skillnad från en vanlig Microstep-enhet, utför den inbyggda högpresterande MCU (Micro Controller Unit) vektorkontroll och filtrering, vilket ger en jämn rotationsstyrning med minimalt momenttrippel.

Illustration ezi complete stop
Ezi-Servo ABS ALL står absolut stilla i position medan konventionellt AC servo alltid har viss rörelse.
Hög upplösning
Enheten i positionskommandot kan delas exakt. (Max 20.000 pulser per motorvarv)
Stort användbart varvtalsområde

Jämfört med vanliga stegmotorer och drivenheter kan Ezi-Servo ABS ALL upprätthålla ett högt vridmoment under en relativt lång tidsperiod.

Säker positionering vid höga varvtal

Ezi-Servo ABS ALL positionerar säkert även vid höga varvtal. Tack vare encoder-återkopplingen kan man använda ett stort varvtalsområde utan att riskera positionsfel.