Ezi-SERVO MINI

Stegmotor med separat mini-driver

Kompakt closed-loop stegmotorsystem med miniatyriserad driver för snabba rörelser i små utrymmen. Högupplösande encoder ger noggrann positionering. Positionen uppdateras och beräknas var 25:e mikrosekund av en kraftfull signalprocessor (DSP).

  • Ultra-kompakt återkopplad stegmotor med miniatyriserad driver
  • Closed Loop-system med integrerad encoder
  • Behöver ingen trimning av förstärkning
  • Kort reaktionstid vid positionering
  • Hög positionsupplösning – 20000 steg per varv
  • Motorstorlek ner till 20x20mm med encoder
Fastech EZI-SERVO MINI
Fastech EZI-SERVO MINI
Hög upplösning
Enheten i positionskommandot kan delas exakt. (Max 20.000 pulser per motorvarv)
Stort användbart varvtalsområde

Jämfört med vanliga stegmotorer och drivenheter kan Ezi-Servo MINI upprätthålla ett högt vridmoment under en relativt lång tidsperiod.

Säker positionering vid höga varvtal

Ezi-Servo MINI positionerar säkert även vid höga varvtal. Tack vare encoder-återkopplingen kan man använda ett stort varvtalsområde utan att riskera positionsfel.