Ezi-SERVO Plus-R

Ett komplett positioneringssystem

Kraftfullt återkopplat stegmotorsystem med motion control. Parametrar och positionsdata sparas i Flash ROM, eller skickas via RS485 från överordnad PC. Upp till 16 axlar kan anslutas till samma RS485-slinga och styras från PC eller PLC.

För programutveckling i Windows-miljö finns DLL-fil för enkel implementation av protokollet. Mycket effektiva stand alone-lösningar kan åstadkommas utan överordnat styrsystem tack vare att hela 256 positioner kan förprogrammeras och aktiveras med digitala ingångar.

  • Driver med Motion Control
  • Closed Loop-system med encoder
  • Behöver ingen trimning av förstärkning
  • Positionstabell med 256 poster
  • Kort reaktionstid vid positionering
  • Hög positionsupplösning – 32000 steg per varv
Fastech EZI-SERVO Plus-R
Fastech EZI-SERVO Plus-R
Illustration belt drive
Fri från bekymmersam trimning av förstärkning

De flesta konventionella servosystem kräver noggrann justering av förstärkningsparametrar för att man ska uppnå tillfredsställande prestanda vad gäller mjukhet, positionsnoggrannhet och låg ljudnivå. Även system med olika grad av auto-tuning behöver ofta en hel del handpåläggning för att fungera bra, särskilt i fleraxliga applikationer.

Ezi-SERVO Plus-R använder de bästa egenskaperna hos stegmotorn och ett återkopplat servosystem för att eliminera behovet av det tidsödande arbetet med att justera systemets förstärkning. Detta innebär att Ezi-SERVO Plus-R är optimerad för applikationen och redo att tas i drift direkt vid leverans.

Man klarar sig därför oftast utan en planetväxel, en komponent som tar plats och väsentligt ökar kostnaden när man använder konventionella AC servon. Även med tunga laster och höga hastigheter presterar Ezi-SERVO Plus-R exceptionellt.

Återkopplade stegmotorer ger perfekt för positionering med kuggrem

Om vi tänker oss ett exempel med en kuggrem som omvandlar motorns rotation till linjär rörelse, blir Ezi-SERVOs fördelar tydliga. Med en drivhjulsdiameter på 80 mm, får vi ca 250 mm linjär rörelse per varv. För att positionera med den ganska måttliga noggrannheten 0,1 mm krävs det då att motoraxeln håller sig inom 1/2500 varv, dvs en vinkel på mindre än 0,15°.

För att en AC servomotor ska hålla sig inom det snäva intervallet krävs att förstärkningen ställs högt, vilket kan vara svårt eftersom en kuggremstransmission dels är ganska elastisk och dels har en egenfrekvens av samma storleksordning som drivsystemet. Ezi-SERVO däremot, har ingen förstärkning att ta hänsyn till. Den står helt stilla i sin målposition med fullt hållmoment och fungerar därför mycket bra tillsammans med linjärenheter med kuggrem.

Jämn och noggrann rörelse

Ezi-SERVO är ett avancerat servosystem med en högupplösande encoder (upp till 50 000 pulser per varv). Till skillnad från en stegmotordriver med mikrostep-funktion har Ezi-SERVO en kraftfull signalprocessor (DSP) som används för att göra omfattande filtreringar och beräkningar i realtid. Detta för att ge en överlägset jämn rörelse med minimalt momentrippel, positionsstörning och ljudnivå.

Maximalt moment när det behövs mest

Vridmomentet hos en konventionell AC servomotor är proportionellt mot positionsfelet. Hos Ezi-SERVO däremot, är momentet alltid som störst vid lägst varvtal – dvs nära målpositionen, där man har störst nytta av högt moment.

Vridmomentet hos Ezi-SERVO har inget med positionsfelet att göra. Det påverkas bara av varvtalet

Absolut stilla i position

Konventionella AC servomotorer kör ofta förbi målpositionen och korrigerar med några snabba oscillerande rörelser i motsatt riktning. Detta fenomen blir tydligast i system med hög vilofriktion eller där den statiska friktionen i rörelse är hög i förhållande till den dynamiska.

Lösningen är att minska förstärkningen, vilket ger en långsam och onoggrann positionering, eller att använda en återkopplad stegmotor “Ezi-SERVO”. Eftersom Ezi-SERVO kombinerar stegmotorns höga prestanda kring målpositionen med konventionella AC servomotorns återkoppling, uppstår ingen oscillation kring målpositionen.

Detta är speciellt värdefullt för rörelser som behöver högsta möjliga precision, t ex applikationer inom nano-teknologi, halvledartillverkning, visionsystem, rapid prototyping eller ink-jet.

Illustration ezi complete stop
Den återkopplade stegmotorn står absolut stilla i position medan konventionellt AC servo alltid har viss rörelse
Hög upplösning
Enheten i positionskommandot kan delas exakt. (Max 20.000 pulser per motorvarv)
Stort användbart varvtalsområde

Jämfört med vanliga stegmotorer och drivenheter kan Ezi-SERVO Plus-R upprätthålla ett högt vridmoment under en relativt lång tidsperiod.

Säker positionering vid höga varvtal

Ezi-SERVO Plus-R positionerar säkert även vid höga varvtal. Tack vare encoder-återkopplingen kan man använda ett stort varvtalsområde utan att riskera positionsfel.