Ezi-SERVO ST

Återkopplad stegmotor med enkel driver

Återkopplat stegmotorsystem med separat stegmotor och styrning. Vid leverans är drivern färdigprogrammerad för den motor som ingår i paketet. Styrs med puls/riktningssignaler från överordnat styrsystem. Eftersom motorn har enkoder finns ingen risk för missade steg. Man är alltid säker på att motorn är i rätt position.

  • Återkopplad stegmotor
  • Behöver ingen trimning av förstärkningen
  • Hög upplösning
  • Snabb återkoppling
  • Inga översvängningar i positioneringen
Fastech Ezi-SERVO ST
Fastech Ezi-SERVO ST
Illustration belt drive
Fri från bekymmersam trimning av förstärkning

De flesta konventionella servosystem kräver noggrann justering av förstärkningsparametrar för att man ska uppnå tillfredsställande prestanda vad gäller mjukhet, positionsnoggrannhet och låg ljudnivå. Även system med olika grad av auto-tuning behöver ofta en hel del handpåläggning för att fungera bra, särskilt i fleraxliga applikationer.

Ezi-SERVO ST använder de bästa egenskaperna hos stegmotorn och ett återkopplat servosystem för att eliminera behovet av det tidsödande arbetet med att justera systemets förstärkning. Detta innebär att Ezi-SERVO ST är optimerad för applikationen och redo att tas i drift direkt vid leverans. Ezi-SERVO ST är särskilt väl lämpad för drivsystem med låg styvhet, till exempel linjärenheter med kuggremsdrift. Tack vare att Ezi-SERVO ST, till skillnad från konventionella AC servosystem, inte har en reglerande utan en effektivare korrigerande positionsåterkoppling, behövs ingen noggrann matchning av lastens tröghetsmoment.

Man klarar sig därför oftast utan en planetväxel, en komponent som tar plats och väsentligt ökar kostnaden när man använder konventionella AC servon. Även med tunga laster och höga hastigheter presterar Ezi-SERVO ST exceptionellt.

Exakt stopp under insvängning

På samma sätt som konventionella stegmotorer, synkroniserar Ezi-Servo ST direkt med kommandopulser som ger snabbt positionssvar. Ezi-Servo ST är det bästa valet när nollfartsstabilitet och snabba rörelser inom kort avstånd krävs.

Traditionella servomotorsystem har en naturlig fördröjning som kallas settling time mellan kommandosignalerna och den resulterande rörelsen på grund av den konstanta övervakningen av nuvarande position.

Closed Loop System

Ezi-Servo ST är ett innovativt återkopplat stegmotorbaserat drivsystem som använder en högupplöst encoder för att övervaka den aktuella positionen. Encoderns återkoppling gör det möjligt för Ezi-Servo ST att uppdatera den aktuella positionen var 25:e mikrosekund. Det gör det möjligt för Ezi-Servo ST-enheten att kompensera för förlust av position, vilket säkerställer korrekt positionering. Exempelvis till följd av av en plötslig lastförändring, kan en konventionell stegmotor och enhet förlora ett steg, men Ezi-Servo II korrigerar automatiskt positionen med encoderåterkoppling.

Absolut stilla i position

Konventionella AC servomotorer kör ofta förbi målpositionen och korrigerar med några snabba oscillerande rörelser i motsatt riktning. Detta fenomen blir tydligast i system med hög vilofriktion eller där den statiska friktionen i rörelse är hög i förhållande till den dynamiska. Lösningen är att minska förstärkningen, vilket ger en långsam och icke-noggrann positionering, eller att använda Ezi-SERVO ST Motion Control System. Eftersom Ezi-SERVO ST kombinerar stegmotorns höga prestanda kring målpositionen med konventionella AC servomotorns återkoppling, uppstår ingen oscillation kring målpositionen. Detta är speciellt värdefullt för rörelser som behöver högsta möjliga precision, t ex applikationer inom nano-teknologi, halvledartillverkning, visionsystem, rapid prototyping eller ink-jet.

Jämn och noggrann rörelse

Ezi-SERVO ST är ett avancerat servosystem med en högupplösande encoder (upp till 20 000 pulser per varv). Till skillnad från en vanlig Microstep-enhet, utför den inbyggda högpresterande MCU (Micro Controller Unit) vektorkontroll och filtrering, vilket ger en jämn rotationsstyrning med minimalt momenttrippel.

Illustration ezi complete stop
Den återkopplade stegmotorn står absolut stilla i position medan konventionellt AC servo alltid har viss rörelse
Hög upplösning

Enheten i positionskommandot kan delas exakt. (Max 32.000 pulser per motorvarv)

Stort användbart varvtalsområde

Jämfört med vanliga stegmotorer och drivenheter kan Ezi-Servo ST upprätthålla ett högt vridmoment under en relativt lång tidsperiod.

Säker positionering vid höga varvtal

Ezi-Servo ST positionerar säkert även vid höga varvtal. Tack vare encoder-återkopplingen kan man använda ett stort varvtalsområde utan att riskera positionsfel.