Fältbussmoduler

Fältbussmoduler för standardiserad, snabb och säker dataöverföring

Fältbuss-kommunikation i en maskin är idag ofta en självklarhet. Det finns många olika protokoll för kommunikation beroende på vilken maskin och applikation man vill realisera. Med det stora urvalet av fältbussmoduler för MAC-motorerna sätter man snabbt, enkelt och billigt ihop en smart hårdvarulösning.

Vi kan erbjuda lösningar för:

 • Allen Bradley och DeviceNet
 • Siemens och Siemens S7 med Profibus-DP
 • CANopen för nästan alla typer av styrsystem
 • Med protokoll ovan läser och skriver man till MAC-motorns alla register
JVL MAC00-FD4
JVL MAC00-FD4
JVL MAC00-FP2
JVL MAC00-FP2
MAC00-FP2 – Profibus DP expansionsmodul

Styrsystem och överordnade system som kommunicerar via Profibus DP integrerar enkelt och snabbt MAC-motorer tack vare MAC00-FP2. Kabledragningen mellan flera servomotorer förenklas tack vare BUS IN- och BUS OUT-kontakterna. MAC-motorns adress ställs antingen in via expansionsmodulens DIP-switchar eller mjukvarumässigt. De isolerade och integrerade I/O-kontakterna används med fördel för att ytterligare minimera kabeldragning ända in till styrskåpet. Dessa I/O kan samla in signaler från exempelvis gränslägesgivare, homing eller start/stop. För en smidig och snabb kom igång finns det GSD-filer och applikationsexempel för Siemens S7 att ladda ner.

 • Reglering och setup via 12Mbit/s Profibus DP
 • Ladda ner GSD-fil och applikationsexempel
 • InPosition, Homeswitch och gränsläges indikator
 • RS232/485 – gränssnitt
 • Cable glands
 • Logiska I/O för start & stop
MAC00-FP4 Profibus DP expansionsmodul

Profibus-DP med M12 kontakter och en bithastighet på 12Mbit är maskinbyggare och utvecklare som vill ha tillgång till alla MAC-motorns register med möjlighet att både läsa och skriva. Expansionsmodulen har isolerade I/O och nätverksanslutning för att aktivera start/stop, gränslägesgivare eller för homing. Adressering av motorn görs antingen via mjukvaran eller på motorns DIP-switchar. Modulens BUS IN och BUS OUT förenklar sammansättning av flera MAC-motorer i samma Profibus-nät. Både GSD-fil och applikationsexempel för Siemens S7 finns att ladda ner.

 • P67 skyddsklass
 • InPosition och Homing
 • Komplett paket för anslutning till
 • Profibus DB-nätverk
 • Logiska I/O:s för start-stop
 • Datahastighet på 12 Mbit/s
 • Till Siemens S7 finns det applikationsexempel och GSD-filer
JVL MAC00-FP4
JVL MAC00-FP4
JVL MAC00-FC4
JVL MAC00-FC4
MAC00-FC4 – CANopen expansionsmodul med M12 kontakter samt stöd för DS301 och DSP402

CANBuss modulen MAC00-FC4 med stöd för DS301 och DSP402 är tänkt för maskinbyggare som bygger sin maskin på protokollet CANopen. M12 kontakterna är tänkta för tuffa miljöer men även för ett smidigt montage. BUS IN och BUS OUT förenklar installationen av flera motorer för maskinbyggare som vill sy samman flera moduler och servomotorer av MAC-serien.

 • Positionsreglering och momentreglering
 • Inställning av baudrate och stationsnummer via båda hårdvara och mjukvara
 • Galvaniskt åtskilda I/O och nätverksanslutningar
 • I/O:s kan användas som gränslägesgivare och/eller start-stop
 • M12-kontakter
 • DS301 V3.0 och DSP402 V2.0
MAC00-FD4 – DeviceNet expansionsmodul för Allen Bradley PLC

Allen Bradley har utvecklat DeviceNet och för att våra kunder ska kunna använda styrsystem och PLC från Allen Bradley men samtidigt sätta in de kompakta och högpresterande servomotorerna, MAC-motorerna, så kan vi erbjuda expansionsmodulen MAC00-FD4. Denna slavmodul kommunicerar med en hastighet upp till 500kBit/s. Man har läs och skriv rättigheter MAC-motorns register. Vi har EDS-filer, funktionsblock och kompletta applikationsexempel för Omron CJ1, Allen Bradley SLC500 och Logix. MAC00-FD4 har M12 kontakter för att sättas in i tuffa miljöer och en BUS In och BUS Out för att enkelt och smidigt koppla vidare till nästa maskinmodul eller servomotor. 4 I/O är standard men vid speciella ändamål kan detta utökas.

 • Position, moment och varvtalsreglering
 • I/O kan användas för gränslägesgivare och/eller start-stop
 • Baudrate och stationsnummer ställs in antingen via hårdvara eller mjukvara
 • Galvaniskt åtskillda I/O och nätverkskontakter
JVL MAC00-FD4
JVL MAC00-FD4