Trådlös överföring

Stora avstånd eller trånga utrymmen löses trådlöst

Wireless är ett bekant ord och förekommer ibland inom automation. Anläggningar täcker ofta stora avstånd och då kan kopparkabel bli dyrt. Maskiner kan ibland vara små och besvärliga att montera in motorer i. Vid vidareutveckling kan det i efterhand vara svårt att ansluta motorer med kommunikationskabel bort till styrskåpet.

Lösningen finns med våra trådlösa moduler för styrning och reglering av motorer ända upp till 450 meter.

 • Bluetooth
 • WLAN
 • IEEE 802.15.4
JVL MAC00-FZ4
JVL MAC00-FZ4
JVL MAC00-FB4
JVL MAC00-FB4
MAC00-FB4 – Bluetooth trådlös kommunikation för servomotor

Bluetooth för servomotorer låter oss sätta samman 7 expansionsmoduler med totalt 7 servomotorer i samma nät. Motorn och modulen programmeras med hjälp av en PC eller IPC över COM-porten. Expansionsmodulen har 5 digitala ingångar och 4 digitala utgångar för att ansluta gränslägesgivare och homing-givare. Med mjukvaran och utvecklingsmiljön MacTalk programmerar man motorerna och modulerna för avancerade applikationer med olika aritmetiska funktioner.

 • Full tillgång till MAC-motorns alla register
 • Möjlighet att ansluta upp till 7 servomotorer i samma nät
 • Baudrate upp till 19 200
 • Trådlös kontroll av de 5 ingångarna och de 4 utgångarna
 • Programmeras trådlöst m.h.a. MacTalk
 • M12-kontakter
 • IP67
MAC00-EW4 – Wireless-WLAN för trådlös kommunikation mellan motorer och PLC

WLAN-modulen MAC00-EW4 programmeras och konfigureras från en PC eller IPC men oavsett så ansluts man via serieporten, COM-porten. Maskinbyggare kan använda någon av de 5 digitala ingångarna och de 4 utgångarna för att reducera kabeldragningen mellan motorn och styrskåpet. Istället låter man de interna in- och utgångarna samla in homing och gränslägessignaler som förmedlas till det överordnade systemet helt trådlöst via WLAN.

 • Full tillgång till alla MAC-motorns register
 • Möjligt att ansluta tusentals olika moduler
 • Baudrate upp till 19 200
 • Fjärrstyrning av motorn
 • 5 ingångar och 4 utgångar
 • Trådlöst programmerbar med utvecklingsmiljön MacTalk
 • M12-kontakter
 • IP67
JVL MAC00-EW4
JVL MAC00-EW4
JVL MAC00-FZ4
JVL MAC00-FZ4
MAC00-FZ4 – Trådlös expansionsmodul, IEEE 802.15.4

MAC00-FZ4 är den senaste trådlösa modulen med M12 kontakter som bygger på det beprövade och globalt erkända protokollet IEEE 802.15.4. IEEE 802.15.4 är kommunikationsstandarden för speciellt höga hastigheter för seriekommunikation med möjligheten att implementera andra protokoll ex. ZigBee. True mesh, där noderna i nätverket själva blir en länk i nätverket för att förmedla data till övriga noder. Med denna expansionsmodul har man en snabb point-to-point anslutning till motorn och möjlighet att snabbt kunna skifta till en annan motor. Om en nod i nätverket går ner så hittar nätverket en ny väg, känt som automatic-route-discovery och nätverk med self-healing. MAC00-FZ4 ger programmerare och utvecklare full access till MAC-motorns alla register.

 • Upp till maximalt 57600 Baud rate
 • Trådlös reglering av motorn
 • Decentraliserad intelligens i motorn för multianvändare
 • 4 ingångar och 4 utgångar
 • Programmeras trådlöst via utvecklingsmiljön MacTalk
 • Använder det världsomspännande frekvensbandet 2,4 GHz