MAC1500-3000

Världens mest kompakta servomotor med integrerad förstärkare och controller

MAC1500 och MAC3000 är två servomotorer med integrerade förstärkare och effekt upp till 1,5 kW och 3 kW. Det är världens mest kompakta servomotorer med inbyggd controller och förstärkare. I dessa servomotorer har man samma höga prestanda som i de traditionella servomotorerna anslutna via kopparkabel till servodrive.

 • MAC-Integralservomotor: 1,5-3kW 400VAC
 • Servomotor – Förstärkare – PLC – Abs.enkoder
 • Expansionsmoduler för optimal anpassning
 • IP55/ IP66, Profinet, EtherCat, Powerlink, CANopen
 • Option: broms

Se våra expansionsmoduler för MAC.

JVL MAC1500
JVL MAC1500
Stefan Svelenius, VD

Kontakta Stefan Svelenius
för mer information.

stefan.svelenius@sigbi.se
Telefon: 042-654 00

JVL MAC3000 G2
JVL MAC3000 G2
Servolösning som sparar in på arbete och hårdvara – en större vinst

Denna servolösning med MAC1500 eller MAC3000 reducerar maskinbyggarens kostnader och tid. Dels behöver man inte en servodrive. Man behöver inte heller några långa motorkablar vars pris hela tiden bestäms utifrån dagens kopparpris. Motorn behöver endast matning ut dit den är monterad.

 • Mindre hårdvara och mindre arbete ger en högre förtjänst
 • Servomotorer med integrerad förstärkare är mindre känsliga för högfrekventa störningar
Med MAC-motorns integrerade PLC tar vi modullösningar snabbt i drift

Många maskinbyggare har insett fördelen med modulärt uppbyggda maskiner där man kan sätta samman hela linjer som från fall till fall ter sig olika. Med MAC-motorn och dess expansionsmoduler kan man enkelt sätta samman en modul och utnyttja motorns integrerade PLC.

På expansionsmodulen finns integrerade I/O för både digital och analog kommunikation varifrån PLC:t kan samla in gränslägesgivare eller referensiering. MAC1500 eller MAC3000 löser automationsuppgifter i det mellanstora effektområdet.

 • Det integrerade PLC:t möjliggör modulära maskiner på ett helt annat sätt
 • Välj en expansionsmodul efter er maskins behov för en optimal drift och optimalt pris/prestanda förhållande
 • Kompakt servomotor för automationsuppgifter upp till 3 kW
 • Anslut till överordnade system och reglera med positionsreglering
Expansionsmoduler för ett optimalt utnyttjande av motorn och dess funktioner

Med JVL:s breda sortiment av expansionsmoduler får man ett optimalt pris/prestanda förhållande, ett större mervärde i sin maskin.

Det finns flera olika moduler att välja mellan i samband med drifter med en MAC-motor:

 • Basmoduler med både digitala och analoga I/O
 • Programmerbara moduler
 • Fältbussmoduler
 • Höghastighets multiaxelmoduler
 • Trådlösa kommunikationsmoduler
Välj rätt expansionsmodul och kommunicera i hård realtid via Ethernet-buss

Med MAC-motorerna som val i sin maskin och maskinlinje har man alltid möjligheten att bestycka sin servomotor optimalt för uppgiften. De olika expansionsmodulerna ger maskinbyggare en frihet att kunna skräddarsy sin serieproducerande maskin mot slutkund med känslan av att det är en specialmaskin. Expansionsmodulerna har flera digitala och analoga in- och utgångar att kombinera i det interna PLC:t eller som kan skickas vidare för bearbetning hos det överordnade styrsystemet. Dessutom har vi möjlighet att sätta in trådlös kommuikation mellan MAC-motor och styrsystem så långt som hela 450 meter bort. För anläggningar och stora maskiner kan detta ibland vara ett alternativ.

 • Välj expansionsmodul beroende på motorns uppgift
 • Digitala ingångar och utgångar tar hand om information från gränslägesgivare och kommunikation med periferi-enheter
 • Kommunicera i hårdrealtid med Powerlink, SerCos III eller EtherCat!
Varför ska man sätta in en servomotor från ett annat fabrikat än leverantören av det överordnade styrsystemet?

Jo det är enkelt. MAC-motorerna kommunicerar med de erkända styrsystemen på deras språk. För varje MAC-motor väljer man expansionsmodul för den typ av användning och drift motorn sätts in i. När man vet maskinens överordnade styrsystem ex Siemens, Beckhoff eller Rockwell så ser vi till att ni får rätt expansionsmodul för respektive styrsystems fältbuss.

Med MAC-motorerna kan på så sätt också kommunicera i hård realtid! Att man sen minimerar risken för yttre påverkan av högfrekventa störningar tack vare den integrerade förstärkaren får ni en fördel era konkurrenter måste försöka bygga sig runt.

JVL MAC420 trådlös plc
JVL MAC420 trådlös plc