VersiBrake 40-600A

Likströmsbroms med stillestånd eller tidssberoende bromsning
De elektroniska bromsarna typ VersiBrake(VB), ger slitagefri bromsning till 3-fasmotorer och asynkrona växelströmsmotorer. Bromsenheterna är till för att stoppa driften på ett säkert och tillförlitligt sätt. Beroende på vad användaren valt för stopp så stannar motorn på tid eller så bryter en integrerad stilleståndsdetektor bromsströmmen. En potentialfri reläkontakt indikerar om motorn inte stannat inom föreskriven tid.
 • DC-bromsning med envägs likriktning
 • Styrs av mikrokontroller
Peter Electronic VersiBrake 40-600A
Peter Electronic VersiBrake 40-600A
Egenskaper
 • Lämplig för alla typer av asynkronmotorer
 • Enkel montering, även för eftermontering i befintliga anläggningar och maskiner
 • Slitstark och underhållsfri
 • Integrerad bromskontaktor (upp till 60A)
 • Skyddslass IP20
Användning
 • Träbearbetningsmaskiner
 • Centrifuger
 • Sågverksmaskiner
 • Textilmaskiner
 • Transportanläggningar
 • Förpackningsmaskiner
Funktioner
 • Stillestånds- eller tidssberoendebromsning
 • Bromsström justerbar 0…100%, strömstyrning
 • Bromstid 0.5 – 320s
 • 2:a bromstiden 0.5 – 40s
 • Temperaturövervakning på kylflänsen
 • Automatisk remanenstidsoptimering
 • Överströmsdetektion
 • Manuellbromsning kan väljas via plint
 • Styrning via motorkontaktor
 • Potentialer signal- och manöverutgångar
Optioner till DC-broms
 • Broms med UL
 • Lösa anslutningsplintar (C)
 • Utökat spänningsområde 200 – 690V (BC*)
 • Visning av bromsström (AC*)
 • Temperaturmätning i motor (PC*)
 • Y/D – start kontroll (PC*)
 • Stilleståndsindikering via relä (PC*)
 • Anpassning av DC-broms 40A – 200A för DIN-sken montage