KeTop T15X safe wireless

Komfort och säkerhet på högsta nivå

På många arbetsplatser spelar rörlighet en stor roll. Samtidigt är säkerhetsfunktionerna oumbärliga för att göra visualiseringen bekväm men ändå säker. Av den anledningen är den trådlösa, mobila operatörspanelen utrustad med både ett nödstopp och en brytare. Den är TUV certifierad med landsspecifika radio godkännanden i Europa, Japan, USA och Kanada samt uppfyller säkerhetsstandarderna enligt SIL3 och Kat4/PL e.

För att garantera en högkvalitativ visualisering är HMI:et utrustat med en 10,1″ kapacitiv pekskärm för möjligheten till multitouch funktionalitet.

DualCore-processorn och batteriet på 3500mAh med en drifttid på upp till 4 timmar säkerställer en panel med både en långsiktig och hög kapacitet. Med sin låga vikt på endast 1400g finns alltså ingenting som står i vägen för en enkel och komfortabel drift.

KetTop T15X wireless safety
KetTop T15X wireless safety

KeTop T15X - Video

KeTop T15X - wireless safety

2 Videos
KeTop T15X
KeTop T15X
Pålitlig prestanda

Moderna system måste vara både snabba och pålitliga för att säkerställa både optimala arbetsförhållanden och en hög effektivitet. För att säkerställa korta svarstider och för att kunna uppfylla de svarstider som krävs i en säker arbetsmiljö har man separerat data för visualisering och data för säkerhet.

Medan en WiFi-anslutning säkerställer visualiseringens datautbyte mellan den handhållna mobila operatörspanelen och basstationen/överordnat styrsystem, överförs all säkerhetsdata via en Bluetooth-anslutning. Denna uppdelning av dataflöden säkerställer maximal stabilitet och ökar säkerheten i och med att intrång utifrån försvåras ytterligare.

Panelen garanterar att nödstoppssignalen inte har en latency på mer än 100 ms.

Om man så önskar kan panelen också användas i surfplatteläge när nödstoppet och brytaren är inaktiva.

Den rätta lösningen för alla system

Målet med att ge användaren mer flexibilitet förverkligades inte bara genom att öka just rörelsefriheten utan även i panelens enkla installation och integration. Tack vare Windows 10, multitouch och HMI-programvara som tillval finns alla möjligheter för integration och modern mjukvaruutveckling. I och med sina diskreta säkerhetsutgångar är basstationen lämplig för integration i alla tillgängliga styrsystem. Även retrofit av befintliga system är möjligt med endast ett par enkla grepp.

Basstationens lokala WiFi hittas endast av KeTop T15x och är inte synlig för andra enheter.

För att följa säkerhetsriktlinjerna är det även möjligt att inaktivera WiFi före och efter parning av panel och basstation. Det krävs inget särskilt bussystem för de säkra signalerna, befintliga säkerhetslösningar och WiFi -infrastruktur kan användas.

UPPDATERING: Väntar på PROFIsafe och FsoE

KeTop T15X är i slutskedet av att få ett godkännande inom PROFIsafe i PROFINET och FsoE. Det innebär en mycket enkel och smidig installation och kommunikation av de säkra signalerna mellan vår operatörspanel och ex. SIEMENS styrsystem.

Ketop 15x safe distance
Avståndsbegräsning för maximal säkerhet

Den trådlösa operatörspanelen möjliggör en maximal rörelsefrihet för operatören runt sin maskin. WiFi- och Bluetooth-anslutningarna utgör grunden för att definiera panelens tillåtna avstånd från basstationen. Utan att behöva installera taggar eller andra komponenter definieras det tillåtna avståndet från basstationen som skapar en teoretisk cirkel runt basstationen. Detta område är oberoende av hur långt radiosignalen når.

Operatören varnas

Om operatören lämnar arbetsområdet med sin inloggade panel varnar panelen genom att vibrera och den upplysta nödstoppsknappens ljus börjar pulsera. I detta yttre område kan maskinen fortfarande användas under en fritt valbar tid utan att säkerhetsslingan bryts och maskinen försätts i säkert läge varje gång.

Om detta toleransintervall överskrids, eller om operatören inte återgår till det tillåtna området inom det tillåtna tidsfönstret så dras löser nödstoppet automatiskt ut. Detta säkerställer att maskinen endast kan användas om användaren har en visuell kontakt med maskinen och omedelbart kan reagera på eventuella faror.

KeTop T15X säkerhetsområde
KeTop T15X säkerhetsområde