DC-filter för solceller

DC-filter för störningsfri solcellsdrift, järnväg, energilager m.m.

DC-EMC-filter använder man för att förhindra störningar vid DC till AC-omvandlingen vid solcelldrift. Den mer och mer effektiva omvandlingen med snabbare halvledarkomponenter leder till ökad nivå av radiofrekventa störningar ifrån elektroniken. De kompakta DC-EMC-filtren gör att man uppfyller den obligatoriska EMC-standarden EN61000 angående radiostörningar från DC-sidan.

  • För upp till 1200 Vdc
  • Märkström från 13 – 1600A
  • Skyddsklass IP00
FUSS-EMV 2F1000
FUSS-EMV 2F1000