Motorreaktor

Motorreaktor rekommenderas till alla omriktardrifter med kabellängder över 25m

Motorreaktorn är ett utgångsfilter som består av en spole(induktans) per motorfas, den skyddar omriktaren genom att kompensera för de höga kapacitiva laddströmmar som uppkommer då man använder långa skärmade motorkablar.

 • Kompenserar hög kapacitans i långa skärmade motorkablar >25m
 • Reducerar strömrippel i motorn
 • Gör det möjligt att ha långa motorkablar i anläggningen
FUSS-EMV 3AFD400
FUSS-EMV 3AFD400
Illustration filter
Egenskaper
 • För 3-fas matning
 • Upp till 528VAC
 • Märkström från 1 – 460A
 • Upp till 120Hz eller 200Hz
 • Högre frekvens på förfrågan
 • Reducerar stress på isolationen i motorlindningarna
 • Reducerar belastningen på omriktarens slutsteg och likriktare
 • Reducerar RFI-störningar på kringutrustning