Sinusfilter

Minskar lagerströmmar i motorn

Sinusfilter ansluts mellan frekvensomriktarens utgång och motorn. Det monteras i direkt anslutning till frekvensomriktaren. Sinusfiltret ombesörjer att de fyrkantformiga spänningspulserna omvandlas till nära nog perfekt sinusform mellan motorfaserna. Dessutom får man en signifikant reduktion av motorströmmens övertonshalt. Filtret reducerar spänningens stigtid du/dt och förhindrar transienter på motorplinten. Därtill kommer laddningsströmspikarna att minska då man har långa motorkablar såväl som tillsatsförluster i motorn.

  • Minskar lagerströmmar i motorn
  • Skyddar isolationen i motorlindningarna
  • Spänningen blir nära nog perfekt sinusform mellan motorfaserna
  • Tillåter mycket långa skärmade motorkablar (<300m)
FUSS-EMV 3AFS400
FUSS-EMV 3AFS400
Illustration filter
Egenskaper

Sinusfilter är konstruerade för en viss switchfrekvens hos frekvensomriktaren. Den minimala switchfrekvensen som skall ställas in på frekvensomriktaren är beroende av filtret. Sensorless fältvektororientering kan inte användas. För att förhindra mottaktstörningar (överkoppling från motorkabel eller motorhus till lindningar) är det nödvändigt med speciell konstruktion av sinusfiltret

  • 3x230V och 3x400V +/-25%
  • Märkström från 2,5…1000A
  • Märkfrekvens upp till 120Hz
  • Skyddsklass IP20 (NEMA 1), över 50A IP00