Komplexa maskiner med flexibla säkerhetslösningar

Säkerhets-PLC med säker korskommunikation mellan flera servodrives

LTi DRiVES servodrive säkerhet safety korskommunikation
Bild på hur LTi DRiVES realiserar komplex säkerhetslösning för maskiner med synkronsiering och interpolations uppgifter
För att kunna erbjuda och garantera högsta möjliga frihet inom maskinsäkerhet har LTi DRiVES tagit fram programmerbara säkerhetslösningar med säkerhets-PLC integrerat i servodriven. Dessutom sker en korskommunikation av säker information mellan servomotorernas servodrive som registrerar de säkra ingångarna och utgångarna som representerar maskinens skyddsområden. Informationen skickas därmed direkt mellan respektive servodrive till den servodrive med det integrerade säkerhets-PLC, utan någon extra kabeldragning! Det enda som krävs är vanlig kommunikation mellan det centrala säkerhets-PLC och övriga servodrives.

Hårdvara i modern servodrive med säkerhets-PLC

Moderna servodrives integrerar utöver sina standard I/O:s även säkra I/O:s för anslutning och övervakning av sensorer och givare. För detta erbjuder ServoOne följande hårdvaru gränssnitt:
 • 4 säkra digitala utgångar
 • 4 säkra digitala ingångar, varav samtliga kan användas som säkra pulsutgångar
 • 2 säkra mortorbromsutgångar
 • 2 analoga ingångar (+/- 10V, 12 Bit)
 • 6 digitala ingångar
 
ServoOne Drivsystem

Reaktionstider för en komplett stopp av alla motorer

LTi DRiVES servoone servodrive
SIGBI Systems partner LTi-DRiVES jobbar mot maskinbyggare med motion-lösningar upp till 450 A. Varje lösning optimerar regleringen, implementerar synkronisering och interpolation samt reducerar cykeltiderna
Frågan maskinbyggare ofta ställer sig är hur snabbt får man stopp på sin maskin då exempelvis en säkerhetsbrytare har löst ut? Det integrerade säkerhets-PLC:t i ServoOne är implementerat med 2 säkra tasks som definierar reaktionstiden. Beroende på vilken typ av fel som har uppstått reagerar vi mellan 4 och 6 ms.

Mjukvarufunktioner för säkerhetslösningar i maskinen

Implementation av ett säkerhetsanpassat maskinkoncept görs i en speciell mjukvara. Den grafiska programmeringen är lik den kabeldragning man är bekant med vid installation av just säkerhetsrelä. Vid utvärderingen av nödstopp, tvåhandsverifiering, ljusridåer och liknande använder vi certfierade funktionsblock. Den normalt sett jobbiga och tidskrävande parallella kabeldragningen görs nu helt grafiskt vilket ofta är enklare än tidigare parametrering.

Vi erbjuder inte bara STO

Utöver den klassiska STO-funktionen så har man i ServoOne även en mängd andra funktioner som garanterar säkerhet för maskin, operatör och annan personal. Smidigt integrerat kan man utvärdera diverse säkerhetssensorer såsom nödstopp, ljusridåer, laserscanners, skyddsdörrar, tvåhandsgrepp m.m. Om konstruktören vill bygga in en skyddsdörr, implementera olika driftsätt eller kanske en säker positionsövervakning så har vi lösningen i vårt utvecklingsverktyg som underlättar och kortar ner din tid.
 • SS1 - Safe Stop 1
 • SS2 - Safe Stop 2
 • SOS - Safe Operating Speed
 • SCC - Safe Cross Communication
 • SLI - Safe Limited Increment
 • SLP - Safe Limited Position
 • SBC - Safe Brake Control
 • DEM - Dynamic Encoder Muting

IEC 61508 har lett till nya lösningar och användningsområden

Det är genom införandet av normen IEC 61508 som vi idag ser nya lösningar och användningsområden uppstå. Exempelvis har vi nått en högre tillgänglighet på våra maskiner eftersom service- och underhållsstopp kan planeras mycket bättre och onödigt stopp dörmed kunnat reduceras. Maskinbyggare har flyttat fokus från tidigare projekteringssätt och ställer sig numera följande frågor: Vilka reaktionstider uppnår vi? Vilken lösning minimerar arbetet och effektiviserar processen? Vilka serviceuppdrag uppstår under maskinens livslängd? Vilken flexibilitet erbjuder säkerhetslösningen? Hur skalbar är säkerhetslösningen med avseende på alla olika maskintyper? Dessa frågor är numera viktiga utöver de tidigare funktionerna och behovet.

Frågor för konstruktörer av maskiner inom flexibla säkerhetslösningar

Svaret på dessa frågor söker konstruktörer inom flera branscher. Bl.a. CNC-maskiner, förpackningsmaskiner, formsprutningsmaskiner, tryckerimaskiner, rörbockningsmaskiner och pressar, för att nämna några. Det intressanta är att när man hittat en specifikation som uppfyller både maskinens uppsatta mål och normen IEC 61508 så är svaret alltid detsamma. En säkerhetslösning med en säkerhets-PLC är av yttersta vikt!