LTI-Motion

Högpresterande servodrives

LTI-Motion är en erfaren utvecklare och tillverkare av både frekvensomriktare och servodrives. LTI-Motion, tidigare LUST, grundades i början på 80-talet. Idag sköter SIGBI System AB försäljningen och idrifttagningen av LTI-Motion frekvensomriktare och servodrives i Sverige.

ServoOne - revolutionen inom servodrive

ServoOne heter LTi:s servodrive-lösning för drifter upp till 450 Ampere. Dessa kan sättas samman i multiaxisapplikationer med gemensamt mellanled och vattenkylning för riktigt tuffa applikationer. Vid synkronisering av axlar behövs en snabb och säker kommunikation. Då använder ServoOne sig utav EtherCat, utvecklat av Beckhoff. Med EtherCat kommunicerar man i hård realtid och har ett öppet system till flera olika typer av styrsystem.

C-LINE - Servosystem

C-Line är föregångaren till ServoOne från LTI-Motion. Från CDB3000 till CDE3000 täcker vi upp applikationer för standalone drifter med hjälp av det integrerade PLC:t. C-LINE är servodrives upp till 132 kW.

Enkabellösning från LTI-Motion med 60 Ampere toppström

Enkabellösningen med ServoOne innebär att både matningsspänning och enkodersignalen skickas via samma kabel. Tack var ett nytt protokoll för enkoderns signaler är man inte längre så utsatt för störning och kan leda allt i samma kablage. Här erbjuder LTI-Motion lösningar upp till 20 Ampere i nominell drift och 60 Ampere toppström.

Kommunicerar Industrial Ethernet för en noggrann drift i hård realtid

För en så dynamisk drift som ska kunna anslutas till de tuffaste applikationerna som finns krävs att man klarar att kommunicera via de ledande gränssnitten. ServoOne har stöd får följande Industrial Ethernet protokoll:
  • EtherCat
  • SERCOS III
  • ProfinetIRT