Filter

EMC-filter, sinusfilter, utgångsfilter och nätreaktorer för avstörning.

Fuss_EMV filter
Vision FUSS-EMV
FUSS-EMV har ett brett program av EMC-filter, sinusfilter, utgångsfilter och nätreaktorer för avstörning.
  • Nätreaktorer
  • EMC-filter
  • dU/dt-filter
  • Sinusfilter
  • Allpoligt sinusfilter
  • ISUVOC Aktiva Filter

Användning av nätreaktorer, EMC-filter och utgångsfilter för avstörning.

Användningen av el och elektroniska produkter ökar ständigt. Allt oftare placeras utrustning för kommunikation, styrning och kraftelektronik i omedelbar närhet till varandra, detta gör att de kan störa varandra när de används samtidigt.

- Åtgärder för att uppfylla elektromagnetisk kompatibilitet(EMC) av en produkt är inte bara nödvändigt för prestandan, tillverkare av elutrustning måste även följa lagarna för EMC.

- För att utrustningar ska erhålla elektromagnetiska kompatibilitet (företrädesvis i utrustningar för industriellt bruk, såsom frekvensomvandlare)så genomför FUSS-EMV nödvändiga mätningar och tester i sitt eget laboratorium i Berlin, eller om det är nödvändigt direkt på plats. Specialtillverkade filter kan utvecklas i samråd med kunderna om så önskas. EMC-filtren, utgångsdrosslarna eller kombi-filtren kommer antingen från FUSS-EMVs standardsortiment eller så utvecklar de och producerar en skräddarsydd lösning.

Filter till frekvensomriktare och servo
Filter till frekvensomriktar och servo drifter