VersiBrake [25A]

VersiBrake (25A) är en likströmsbroms med bromsning som är stilleståndsberoende

Likströmsbroms med stilleståndsberoende bromsning VB400.25
Likströmsbroms med stilleståndsberoende bromsning VB400.25
De elektroniska bromsarna typ VersiBrake(VB), ger slitagefri bromsning till 3-fasmotorer och asynkrona växelströmsmotorer. Bromsenheterna är till för att stoppa driften på ett säkert och tillförlitligt sätt. När motorn stannat, bryter en integrerad stilleståndsdetektor bromsströmmen. En potentialfri reläkontakt indikerar om motorn inte stannat inom föreskriven tid.
 • DC-bromsning med envägs-likriktare
 • Stilleståndsberoende bromsning [avslutar bromsningen automatiskt inom 15s]
Installations manual
Teknisk data
Kopplingsschema

Egenskaper

 • Styrs av mikrocontroller
 • Olika matningsspänningar är möjliga för alla asynkrona motorer
 • Monteras enkelt i befintliga anläggningar
 • Slittålig och underhållsfri
 • Skyddsklass IP20
 • För montage på 35 mm DIN-skena

Funktioner

 • Styrning via motorkontaktor
 • Stilleståndsdetektering
 • Bromsström begränsad till nominell ström
 • Bromsström, steglöst justerbar
 • Potentialfri utgång för motorkontaktor
 • Förregling under bromsning
 • Potentialfri utgång för felsignalrelä

Användning

Nödstopp bandsåg
Nödstopp bandsåg
 • Träbearbetningsmaskiner
 • Centrifuger
 • Sågverksmaskiner
 • Textilmaskiner
 • Transportanläggningar
 • Förpackningsmaskiner

Tillbehör

 • Tillval ”P“ -Motorövervakning med PTC
 • Tillval ”D“ -Y-D kopplingskontroll
 • Tillval ”S“ - Relä för stillestånd
 • Tillval ”B“ Brett spänningsområde