VersiBrake [36A]

Likströmsbroms med bromsning som är stillestånds-beroende, VersiBrake (36A)

Likströmsbroms med stilleståndsberoende bromsning VB400-36
Likströmsbroms med stilleståndsberoende bromsning VB400-36
De elektroniska bromsarna typ VersiBrake(VB), ger slitagefri bromsning till 3-fasmotorer och asynkrona växelströmsmotorer upp till 36A. Bromsenheterna är till för att bromsa driften på ett säkert och tillförlitligt sätt. När motorn stannat, bryter en integrerad stilleståndsdetektor bromsströmmen. En potentialfri reläkontakt indikerar om motorn inte stannat inom föreskriven tid.
 • DC-bromsning med envägs-likriktare
 • Mikrokontrollerstyrd
 • Olika matningsspänningar är möjliga för alla asynkrona motorer
Installations manual
Teknisk data
Kopplingsschema

Egenskaper

 • Monteras enkelt i befintliga anläggningar eller för att säkerhetsanpassa din maskin
 • Slittålig och underhållsfri
 • Speciella spänningar upp 575V med alternativ "B"
 • För montage på 35 mm DIN-skena
 • Automatisk remanenstidsoptimering
 • Överströmsdetektion
 • Skyddsklass IP20

Funktioner

 • Potentialfri utgång för motorkontaktor
 • Styrning via motorkontaktor
 • Stilleståndsberoende bromsning [avslutar bromsningen automatiskt inom 15s]
 • Nominell apparatström 36A
 • Justerbar bromsström
 • Förregling under bromsning
 • Potentialfri utgång för felsignalrelä
 • Temperaturövervakning av effektmodulen

Tillbehör

 • Tillval ”P“ -Motorövervakning med PTC
 • Tillval ”D“ -Y-D kopplingskontroll
 • Tillval ”S“ - Relä för stillestånd
 • Tillval ”B“ Brett spänningsområde

Användning

Bandsåg med nödstopp
Bandsåg med nödstopp
 • Träbearbetningsmaskiner
 • Centrifuger
 • Sågverksmaskiner
 • Textilmaskiner
 • Transportanläggningar
 • Förpackningsmaskiner