VersiBrake L (LP) [6 - 30A]

Likströmsbroms med bromsning som är stillestånds-beroende

Likströmsbroms med stilleståndsberoende bromsning,DC Brake VersiBrake L (LP) 6-30 A
DC Brake VersiBrake L (LP) 6-30 A
De elektroniska bromsarna typ VersiBrake typ -L, finns både som kapslade och som öppna kretskortsversioner(LP). De ger slitagefri bromsning av 3-fas motorer och asynkrona växelströmsmotorer. Bromsenheterna är till för att bromsa driften på ett säkert och tillförlitligt sätt. Inbromsning startas med att mäta motorspänningen. När motorn stannat, bryter en integrerad stilleståndsdetektor bromsströmmen. Detta fungerar också vid bromstider längre än 3 sekunder, utan att återkoppla den tredje fasen (6T3) Diverse fel indikeras med lysdioder, och i fallet med kretskortsversionerna(LP), även med reläsignal.
 • DC-bromsning med envägs-likriktare
 • Lämplig för alla asynkronmotorer, även enfasmotorer
 • Skyddsklass IP20

Egenskaper

 • Styrs av mikrocontroller
 • Enkel montering, även för eftermontering i befintliga anläggningar och maskiner
 • Slitstark och underhållsfri
 • Integrerad bromskontaktor
 • Finns även okapslad version för inbyggnad
 • För montage på 35 mm DIN-skena
 • Kretskortversion IP00
 • Uppfyller kraven för PL c enligt EN13849-1

Funktioner

 • Bromsa via detektering av motorspänning
 • Bromas via motorkontaktor (dubbel säkerhet)
 • Överbelastningsskydd
 • Bromsström slås av efter motorns stillestånd
 • Bromsströmstyrning
 • Bromström steglöst justerbar 10-100%
 • Potentialfri utgång för motorkontaktor
 • Förregling under bromsning
 • Kan också användas för att aktivera Y-kontaktorn under bromsning
 • Justerbar stilleståndströskel
 • Individuellt anpassningsbar till olika motortyper

Användning

 • Träbearbetningsmaskiner
 • Centrifuger
 • Sågar
 • Textilmaskiner
 • Transportband