Nätreaktorer

Nätreaktorer

Nätreaktor
Nätreaktor som skyddar din elutrustning mot strömspikar och radiostörningar ifrån elnätet.
Nätreaktorer används för att minska elnätets distorsion och förbättra därmed formfaktorn i växelströmmen. Med nätreaktorer skyddar man elektroniken i frekvensomriktare, servoförstärkare och annan elutrustning ifrån transienter och spikar ifrån elnätet.
  • 1-fas eller 3-fas -matning
  • Nätpänning 230 V...690 V
  • Märkström 1.... 2100 A
  • Kortslutnngsspänning Uk=2%, Uk=4%