Utgångsfilter

Motorreaktor

Motorreaktorn
Motorreaktorn skyddar omriktaren genom att kompenserar de höga kapacitiva laddströmmar i motorkabeln
Motorreaktorn skyddar omriktaren genom att kompenserar de höga kapacitiva laddströmmar som uppkommer då man använder långa skärmade motorkablar. Läs mer...
 • 3x400V +/-25%
 • Kompenserar hög kapacitans i långa skärmade motorkablar >25m
 • Märkström från 1....460A
 
Motorreaktorn

dU/dt-filter

dU/dt-filter dämpat spänningsspikar i motorfaserna och skyddar därmed isolationen i motorlindningarna vid omriktardrift. Speciellt viktigt vid korta kabellängder. Läs mer...
 • 3x400V +/-25%
 • Skyddar isolationen i motorlindningarna samt minskar lagerströmmarn
 • Märkström från 6...610A
 
dU-dt Filters

Sinusfilter

Sinusfilter
Sinusfiltret ser till att utspänningen omvandlas till nära nog perfekt sinusformad spänning mellan faserna
Sinusfilter ansluts i direkt anslutning till frekvensomriktarens utgång samt med skärmad motorkabel till motorn. Sinusfiltret ser till att utspänningen omvandlas till nära nog perfekt sinusformad spänning mellan faserna. Läs mer...
 • 3x230V och 3x400V +/-25%
 • Spänningen blir nära nog perfekt sinusform mellan motorfaserna
 • Märkström från 2,5...1000A
 
Sinusfilter

Allpoligt sinusfilter

Allpoligt sinusfilter
Sinusfiltret ser till att utspänningen omvandlas till nära nog perfekt sinusformad spänning mellan faserna och till jord(GND)
Allpoliga sinusfilter kan ansluts i direkt anslutning till frekvensomriktarens utgång utan skärmad motorkabel till motorn. Sinusfiltret ser till att utspänningen omvandlas till nära nog perfekt sinusformad spänning mellan faserna och till jord(GND). Läs mer...
 • 3x400V +/-25%
 • Spänningen blir nära nog perfekt sinusform mellan motorfaserna och till jord
 • Märkström från 2,5...40A
 
Allpoliga sinusfilter