Allpoliga sinusfilter

Allpoliga sinusfilter

Allpoliga sinusfilter
Allpoliga sinusfilter sinusformad spänning mellan faserna samt till jord(GND).
Allpoliga sinusfilter fungerar som ett vanligt sinusfilter och ser till att utspänningen omvandlas till nära nog perfekt sinusformad spänning mellan faserna samt till jord(GND). Filter ansluts i direkt anslutning till frekvensomriktarens utgång och ser till att man kan ansluta en oskärmad motorkabel till motorn.
  • Dyra skärmade motorkablar behövs ej
  • Spänningen blir sinusform mellan motorfaserna samt till jord(GND)
  • Skyddar isolationen i motorlindningarna
  • Eliminerar lagerströmmar i motorn

Egenskaper

översikt på allpoliga sinusfilter
översikt på allpoliga sinusfilter
  • 3x400V +/-25% [andra spänningar på förfrågan]
  • Märkström från 2,5...40A
  • Märkfrekvens upp till 120Hz
  • Skyddsklass IP20

Applikationer

Allpol-sinusfilter
Allpoligt sinusfilter med motor och oskärmad motorkabel
Den typiska applikationen för allpoliga sinusfilter betalar sig själv genom det man sparar in på att använda oskärmad motorkabel vid långa kabellängder.
Andra applikationer kan vara drifter som är svåra att komma åt såsom dränkbara pumpar, inbyggda fläktar.