VF-AS3

Frekvensomriktaren för Industri 4.0

Frekvensomriktare VF-AS3
Frekvensomriktare ur TOSHIBA:s VF-AS3 serie
Toshibas frekvensomriktare VF-AS3 täcker upp effektområdet från 0,4 kW upp till 350 kW. Med inbyggt Ethernet erbjuds användare och systemintegratörer höghastighets kommunikation. MODBUS TCP är integrerat som standard. VF-AS3 är redo att svara marknadens behov av modern teknologi med IoT / Industri 4.0
 • Upp till 350 kW
 • Krandrift, Gruvdrift, Tung industri
 • High-performance
 • Uppfyller: CE, UL, CSA, TÜV
 • Modbus TCP för enkel anslutning till överordnade styrsystem
 • IEC-standardiserad Safety-design
 • QR-kod för detaljerad information
 • Videoguidning
 • Fyra inbyggda PID-regulatorer
 • Inbyggd positionsreglering
Installations manual
Teknisk data
Produkt-Order katalog

Frekvensomriktare effektområde
Välj rätt frekvensomriktare

Dubbla Ethernet-portar

VF-AS3 har som standard två Ethernet-portar. Därigenom kan man bland annat lagra driftdata och information i Big data och på olika molntjänster. Modbus TCP är standard.
 • 2 Ethernet-portar integrerat
 • Ladda upp process data i olika molntjänster

Webbserver

VF-AS3 har en inbyggd webbserver. Med webbservern kan man enkelt fjärrstyra sin frekvensomriktare via PC, smartphone eller tablet/IPad.
 • Fjärrstyr VF-AS3 från vilken PC, smartphone, IPAD eller tablet som helst

IEC-standardiserad Safety-design

STO, Safe Torque Off, är standard och garanterar att frekvensomriktaren är försatt i säkert tillstånd. Dessutom finns SS1 (Safe Stop 1), SOS (Safe Operating Stop), SS2 (Safe Stop 2), SBC (Safe Brake Control), SLS (Safe Limited Speed), SDI (Safe Direction) som tillval.
 • SS1 - Safe Stop 1
 • SOS - Safe Operating Stop
 • SS2 - Safe Stop 2
 • SBC - Safe Brake Control
 • SLS - Safe Limited Speed
 • SDI - Safe Direction

QR-kod

För mer detaljeradinformation, eller om ett larm har triggats, så visar VF-AS3 QR-koder som leder direkt till respektive webbsida för hjälp med antingen support eller underhåll.
 • Via QR-koder får man snabbt tillgång till rätt information för att lösa aktuellt poblem

Video-guidning

För installation, idrifttagning och service finns videohjälp via hemsida att tillgå.
 • Video är till stor hjälp för att lösa uppkommna fel eller larm

Fyra inbyggda PID-regulatorer

Två av de integrerade PID-regulatorerna reglerar motorn. De andra två PID-regulatorerna kan användas för att reglera ventiler och sensorer.
 • PID-regulatorer både motorer och sensorer

Inbyggd pump-reglering för upp till 10 motorer

VF-AS3 kan reglera upp till 10 pumpmotorer samtidigt med VFD-reglering.
 • Reglera upp till 10 pumpar samtidigt

IP55

Frekvensomrikaten finns i IP55-utförande.

EMC-filter och överlast

VF-AS3 har inbyggt EMC-filter och en överlastkapacitet på upp till 180%.

PM-motor

VF-AS3 kan förutom 3-fas asynkronmotorer även reglera PM-motorer, permanentmagnet motorer, med eller utan återkoppling
 • Klarar av att köra PM-motorer både i closed- och open-loop

Fältbuss

Som standard finns MODBUS-TCP integrerat i VF-AS3. För anslutning till överordnade styrsystem finns PROFINET, EtherCat, PROFIBUS-DP, DeviceNet, och CANOpen tom tillval.
 • VF-AS3 kommunicerar alla gängse fältbussstandarder
 • Modbus-TCP är standard

Inbyggd positionsreglering

VF-AS3 har open-loop och closed-loop positionsreglering vilket passar i tillverkningsmaskiner med hög noggrannhet.
 • Inbyggd positionsreglering

Realtidsklocka

Kalender, realtidsklocka och eventstyrd tidsstämpel förenklar utvärderingen av insamlad data.
 • TIdsstämpel när något hänt är en förutsättning för effektiv felsökning

Applikationsexempel

VF-AS3 kan användas i en mängd olika drifter inom olja/gas, gruvindustrin, reningsverk, transportör- och hissapplikationer och kemiindustrin.

Anslut till LAN, Wireless eller Internet