VF-MB1

Kompakt frekvensomriktare för avancerade drifter med integrerad STO och CANopen

Frekvensomriktare för styrning av asynkronmotorer och EM-motorer (synkronmotorer)
Frekvensomriktare för styrning av EM-motorer och andra typer av växelströmsmotorer
Frekvensomriktaren VF-MB1 för varvtalsreglering med alla typer av växelströmsmotorer. VF-MB1 har en mängd funktioner och I/O till sitt förfogande och kan agera som slav under ett överordnat styrsystem via CANopen, EtherCat, Profibus, DeviceNet och Ethernet/Ip men även som ett självgående drivsystem med följande I/O:
 • 0,25 kW - 15 kW / 230V - 400V
 • Förpackning- och verktygsmaskiner
 • Kompakt, AC/EC-motorer, Easy konfiguration, Safety:STO/SS1, PID, PLC-funk.
 • Inbyggd CANopen och Modbus RTU, Tillval: Profibus DP, EtherCat, Ethernet/IP m.m.

Högt effektområde på kompakt yta - spara yta spara pengar!

Kompakta frekvensomriktare för minimal plats i apparatskåp
Frekvensomriktare VF-MB1 spar utrymme i apparatskåp
VF-MB1 har en minimal bredd och ett högt effektuttag till motorerna. För 240V-0.2kW till 0.75kW och 500V-0.4kW till 1.5kW modellerna är bredden endast 45mm. Modellerna, 240V-1.5kW till 2.2kW och 500V-2.2kW till 4.0kW har bredden 60mm.
 • 1-fas 240V : 0.2 - 2,2kW
 • 3-fas 400-500V : 0,4 - 15kW

Inbyggd CANbuss med mappning för kommunikation över fältbuss

Frekvensomriktare med CANopen, EtherNet, Profibus och EtherCAT
Kpmmunikation för frekvensomriktare
VF-MB1 har som standard implementerat CANbuss. Genom att mappa önskade parametrar, ärvärden och börvärden så har vi en tillförlitlig och säker drift. Dessutom har VF-MB1 implementerat följande protokoll:
 • RS485 (Modbus® RTU) Baud rate 38.4 kbps max.
 • CANopen®: Baud rate 1.0 Mbps max. [Optional (Add-som option)]
 • EtherNet/IPTM-Modbus® TCP
 • PROFIBUS® DP
 • DeviceNetTM
 • EtherCAT® (kommer inom kort)
 • CANopen®: Baud rate 1.0Mbps max.

Maskinstyrning och energioptimering med PM/EM-motorer

För maskinstyrning har man fördelen att PM/EM-motorns varvtal är lastoberoende och synkront med frekvensen. Motorn kan dessutom köras med högt moment och minimala förluster vid låga varvtal. Ur en energioptimerings synpunkt har dessa synkronmotorer betydligt högre verkningsgrad.

Frekvensomriktare kan installation sida vid sida

Frekvensomriktare för styrning av asynkronmotorer och EM-motorer
Energieffektiv varvtalsreglering med EM-motorer i fläktdrifter och pumpdrifter
Bredden hos VF-MB1 har minimerats i förhållande till konventionella frekvensomriktare Dessutom kan den monteras sida vid sida och man sparar därmed utrymme i apparatskåpet.

Liggande montage

Frekvensomriktare för elmotorstyrning, varvtalsreglering
Frekvensomriktaren kan monteras ligande
VF-MB1 kan monteras liggande och frontenheten kan appliceras 90 grader om man använder en monteringdel (*2).
Utrymmet kan minimeras med olika monteringssätt (*1). *1:
Reduktion av belastningsströmmen är nödvändig om VF-MB1 installeras där ventilationsutrymmet är minimalt och vid installation sida vid sida.
*2: För modeller med frontenhet monterad i 90 grader monteras monteringsdelen i fabrik före leverans.
Vänligen ange vid beställning att 90 grader typ önskas.

Flexibel drift

Toshiba frekvensomriktare för flexibel och enkel drift
Frekvensomriktare som är enkla att ställa in och ta i drift
Enkel panel med inställningsratt, 4 knappar,
4 små LEDs med grön 7 segments LEDs gör parameterinställningar och drift enklare.

Dubbla märkdata (CT/VT)

Frekvensomriktare för fläktstyrning och pumpstyrning
Med frekvensomriktare VMB1 kan man ställa in dubbla märkdata för motorer
VF-MB1 kan användas i tillämpningar med konstant moment och variabelt moment med användning av drift med dubbla märkdata. (5.5kW eller större storlek) Exempelvis med variabelt moment (pump eller fläkt) kräver 15kW drivenhet så kan man använda frekvensomriktare VF-MB1 för 11kW.

Frekvensomriktare för avancerad motorstyrning

Frekvensomriktare för styrning av synkronmotorer
Avancerad motorstyrning för växelströmsmotorer
Asynkronmotorer och permanentmagnetiserade synkronmotorer (PM) motorstyrning Med VF-MB1 kan man varvtalsreglera både 3-fas asynkronmotorer (Standar högeffektiva motorer) och permanentmagnetiserade synkronmotorer (SPM)och (IPM) med hög verkningsgrad, högt moment, energibesparing, samt mindre storlek och vikt. (Varvtalet hos en synkronmotor är exakt samma som matningsfrekvensen, ingen lastberoende eftersläpning)
 • PM drive teknologi
 • Power-ON sensor less initial detektering av magnetpoler
 • Hit och stoppfunktion (funktion för momentbegränsning)
 • Servo lock funktion
 • Sensor less detektering av tappad synkronisering
 • Reglering med konstant och variabelt moment.

Tabell för VF-MB1

Tabell TOSHIBA VF-MB1
Tabell TOSHIBA VF-MB1