VF-S15

Komplett frekvensomriktare för krävande drifter

TOSHIBA VF-S15 frekvensomriktare
Frekvensomriktare för maskinstyrning, lyftmotorer, krandrifter,transportband, fläktar och pumpar
VF-S15 är en kompakt och högpresterande frekvensomriktare, utvecklad för att möta de högsta kraven för avancerade applikationer med asynkronmotorer. VF-S15 kan även användas till permanentmagnetmotorer (EC- eller PM-motorer) vilket ger möjlighet till absolut högsta verkningsgrad.
 • 0,4 kW - 18,5 kW / 230V - 500V
 • Hiss, lyft och specialmaskiner...
 • AC/EC-motorer, Snabb start, Safety:STO/SS1, PID, PLC-funk.
 • Option: EtherCat, CANopen, Profibus m.m
 • Inbyggd dubbel PID-reglering
 • Uppfyller: CE, UL, CSA

Integrerade funktioner för en högre flexibilitet

Med de integrerade funktionerna i VF-S15 behöver maskintillverkare inte komplettera med annan hårdvara. Detta sparar kostnader. Det minimerar installationstid och håller även nere storleken på styrskåpet. "Premium" modeller erbjuder inbyggd STO (Safe Torque Off) -säkerhetsingång i enlighet med IEC13849-1 PLd.
 • Standard
 • Modbus, RS485
 • EMC-filter
 • Bromschopper
 • Ingång/utgång +/-10V, 4-20mA
 • Avancerad PM sensorless

Easy Key förenklar idrifttagningen

Easy Key för lagring av parametersatser i frekvensomriktare
Upp till 32 slags parametrar kan lagras för en grupp eller parametersats för frekvensomriktaren
Easy Key är en knapp som kan konfigureras så att man förenklar uppstart och drift. Med Easy Key kommer man snabbt åt värden och parametrar som man ofta ändrar och ställer in. Samtidigt fungerar knappen som en funktion för att snabbt ändra driftsätt och mode.
VF-S15 har följande drifter lagrat i minnet:
 • Transportband
 • Materialhantering
 • Lyft och hiss
 • Fläktar
 • Pumpar
 • Kompressorer

Säkerhetsfunktioner, valbart

säkerhetsfunktioner frekvensomriktare
Jämförelse av säkerhetsfunktion förr och nu
Säkerhetsfunktioner förhindrar olyckor som kan orsakas av komplexa maskiner. Inte bara operatören utan även maskinens konstruktion kan dra nytta av förebyggande säkerhet. Om det sker en olycka stängs frekvensomriktarens möjlighet att driva den anslutna motorn av helt. Med dessa funktioner integrerat sparar man in kostnader på extern hårdvara och installation i form av kabeldragning

Enkel installation för en hög effekt och ett högt moment

Momentkurva VF-S15
3-fas 400V-1.5kW AC-motor som körs med VFS15-4015PL-W
VF-S15 är en av TOSHIBA:s bästa frekvensomriktare. Med vektorstyrningen genereras ett stabilt och högt moment redan vid mycket låga varvtal. Frekvensomriktaren klarar att köra redan vid 0,1 Hz mjukt, fritt från ryckningar och med 200% moment.
 • 1-fas 240V : 0.2 - 2.2kW
 • 3-fas 240V : 0.4 - 15kW
 • 3-fas 400-500V : 0.4 - 15kW
 
Vårt breda urval av frekvensomriktare

Kompakt design

Installation av frekvensomriktare
Locket för anslutningarna nertill kan avlägsnas med trycköppning. I/O terminaldörr kan låsas för säkerhet.
VF-S15 är en av de mest kompakta frekvensomriktarna i branschen. Denna konstruktion kräver mindre utrymme i styrskåp, ofta en fördel vid komplettering eller vidareutbyggnad av maskiner och anläggningar. Just vid utbyggnad är utrymmet i styrkåpet mycket begränsat. Frekvensomriktaren är förberedd för montage på DIN-skena vilket reducerar tiden för installation avsevärt.
 • Kompakt design för installation i trånga utrymmen och styrskåp

Drift i tuffa miljöer med överlägsen reglering

För drifter i tuffa miljöer är VF-S15 det självklara valet. Designen av frekvensomriktaren har fokuserat på tuffa omgivningar upp till 50° C med så låga förluster som möjligt. Vid drifter över 50° C får man kompensera för vissa förluster. Toshibas avancerade vektor-control reglerering har en noggrannhet i hastigheten på 0,1% sensor-lerss. Energisparfunktioner och valbara U/f drifter gör S15 till ett smart val oavsett applikation.
 • Ok i drifter även över 50 °C
 • Varvtalsreeglering på 0,1% sensorless
 • Välj önskad U/f drift

Även för drift av synkrona servomotorer

VF-S15-omriktaren kan inte bara varvtalsreglera standard AC-motorer utan även permanentmagnetiserade motorer. Vid drift av en permanentmagnetiserad motor erhåller man fördelar såsom energibesparing, högt moment, mindre motorstorlek och lägre vikt.
 • Högre effektivitet (energibesparing)
 • Kompaktare motorer
 • Högt moment
 • Lägre vikt
 
Hur fungerar en permanentmagnetmotor, synkronmotor?

Windowsbaserad mjukvara

Frekvensomriktare med Long-life design
Med Toshibas egna programmeringsmiljö går man online till alla Toshibas olika frekvensomriktare
TOSHIBA:s Proprietary Windows®-based ASD Pro Software går att ladda ner utan kostnad. Mjukvaran är enkel att använda och programmera i. Alla Toshibas frekvensomriktare kan programmeras och kongifureras genom denna miljö. Med ASD Pro läser man parametrar, trender, och loggar data. Denna data kan man sen enkelt exportera till önskat format för utvärdering och optimering i grafer och diagram

Modbus kommunikation via RS485

Integrerat i VF-S15 finns Modbus över RS 485. Modbus är ett mycket flexibelt kommunikationssätt via serieporten. Genom att man har tillgång till nästan alla parametrarna syr man enkelt in frekvensomriktaren i det överordnade styrsystemet. Från det överordnade styrsystemet kan man övervaka frekvensomriktarens output, dess integrerade I/O, läsa in larm och även göra reset när larm har uppkommit och felet är avhjälpt.
 • Modbus RTU / Toshiba protokoll

Valbara fälbussar

I maskiner och anläggningar med överordnade styrsystem vill man ofta ha full tillgång via fältbuss. Detta är möjligt med VF-S15 också. Via något av följande fältbussar kan man styra frekvensomriktaren precis som man vill. Start och stopp, sätta nya börvärden, aktivera PID-reglering, sätta utgångar och läsa ingångar m.m.
 • PROFIBUS-DP
 • DeviceNet™
 • EtherNet/IP™ - Modbus TCP
 • EtherCAT®
 • CANopen®

My Function - implementera egna PLC-funktioner internt i VF-S15

Energibesparing
Reducerar energibehovet i tillämpningar med variabelt moment Fläkt- och pumpdrifter)
My Function är TOSHIBAs programmeringsverktyg för implementation av egna PLC-funktioner i form av logisk programmering men utan ett externt PLC. Man har full tillgång till de analoga och digitala både ingångar och utgångar samt möjlighet att övervaka och jämföra data. När detta implementeras i en användardefinierad miljö och logisk sekvens når man en högre nivå av processreglering som inte tidigare setts i varvtalsreglerande frekvensomriktare.

Ny uppdaterad PID-regulator

Den uppdaterade och förbättrade PID-algoritmen används för att reglera processer där man har höga krav på noggrannhet och kvalité. Med valbara max- och minvärden, avvikelser, start och standby funktioner har man förbättrat flexibiliteten och pålitligheten med PID-reglering. Kort sagt: Med PID-regleringen får man en förbättrad och enklare drift.
 • Luft-, flöde- och tryckreglering
 • Feedback: 0-10V och 4-20mA
 • Inbyggd dubbel PID-reglering
 • "Sleep"- funktion

TOSHIBA VF-S15 För krävande drifter upp till 18,5kW

Tabell TOSHIBA VF-S15
Tabell TOSHIBA VF-S15