FASTECH - Ezi-SERVO

Ezi-SERVO ABS ALL - Stegmotor med allt integrerat

Stegmotorbaserad servomotor med stegmotorbaserad servomotor
Stegmotorbaserad servomotor med stegmotorbaserad servomotor
Stegmotorbaserad servomotor med integrerad driver och Stegmotorbaserad servomotor. Hög kapslingsklass - IP65 - gör att den kan placeras i alla miljöer.
  • Återkopplad stegmotor:
    0,3 - 10Nm
  • Ezi-SERVO med allt integrerat:
    Stegmotor+ Encoder + Driver + Motion controller + Nätverk
  • Hög positionsupplösning - 10000 till 50000 steg per varv

Bättre prestanda till lägre kostnad

Diagram som visar kostnadsfördelen med Ezi-SERVO jämfört med konentionellt AC servo.
Med Ezi-SERVO får du en likvärdig eller bättre teknisk lösning till betydligt lägre kostnad.
I många applikationer ger Ezi-SERVO faktiskt bättre prestanda än en konventionell AC servomotor. Man kan dessutom utgå från att en lösning med Ezi-SERVO ger en betydande kostnadsbesparing. I vissa fall kan kostnaden mer än halveras för ett drivsystem med motsvarande prestanda, jämfört med AC servo.

Maximalt moment när det behövs mest

Diagram som visar varför Ezi-SERVO ger noggrannare positionering
Ezi-SERVO ger max moment när det behövs mest
Vridmomentet hos en konventionell AC servomotor är proportionellt mot positionsfelet. Hos Ezi-SERVO däremot, är momentet alltid som störst vid lägst varvtal – dvs nära målpositionen, där man har störst nytta av högt moment. Vridmomentet hos Ezi-SERVO har inget med positionsfelet att göra. Det påverkas bara av varvtalet.

Perfekt för positionering med kuggrem

Bild som visar principen för kuggremstransmission
Ezi-SERVO - Perfekt för positionering med kuggrem
Om vi tänker oss ett exempel med en kuggrem som omvandlar motorns rotation till linjär rörelse, blir Ezi-SERVOs fördelar tydliga. Med en drivhjulsdiameter på 80 mm, får vi ca 250 mm linjär rörelse per varv. För att positionera med den ganska måttliga noggrannheten 0,1 mm krävs det då att motoraxeln håller sig inom 1/2500 varv, dvs en vinkel på mindre än 0,15°. För att en AC servomotorn ska hålla sig inom det snäva intervallet krävs att förstärkningen ställs högt, vilket kan vara svårt eftersom en kuggremstransmission dels är ganska elastisk och dels har en egenfrekvens av samma storleksordning som drivsystemet. Ezi-SERVO däremot, har ingen förstärkning att ta hänsyn till. Den står helt stilla i sin målposition med fullt hållmoment och fungerar därför mycket bra tillsammans med linjärenheter med kuggrem.

Återkopplad stegmotor ger flera fördelar

Principdiagram för återkopplad stegmotor
Ezi-SERVO kombinerar stegmotorns enkelhet med noggrannheten hos en återkopplad servomotor.
Ezi-SERVO är ett innovativt, återkopplat stegmotorbaserat drivsystem för positionering och varvtalsreglering med mycket hög prestanda. En högupplösande encoder svarar för återkoppling av position och hastighet. En kraftfull signalprocessor beräknar och korrigerar positionen var 25:e mikrosekund. Avancerade algoritmer används för att kontinuerligt förutse positionsändringar och försäkra en oöverträffat exakt rörelse.

Fri från bekymmersam trimning av förstärkning

Ezi-SERVO driver transportband
Ezi-SERVO ger perfekt gång utan behov av tidsödande justering av förstärkningsparametrar
De flesta konventionella servosystem kräver noggrann justering av förstärkningsparametrar för att man ska uppnå tillfredsställande prestanda vad gäller mjukhet, positionsnoggrannhet och låg ljudnivå. Även system med olika grad av auto-tuning behöver ofta en hel del handpåläggning för att fungera bra, särskilt i fleraxliga applikationer. Ezi-SERVO använder de bästa egenskaperna hos stegmotorn och ett återkopplat servosystem för att eliminera behovet av det tidsödande arbetet med att justera systemets förstärkning. Detta innebär att Ezi-SERVO är optimerad för applikationen och redo att tas i drift direkt vid leverans. Ezi-SERVO är särskilt väl lämpad för drivsystem med låg styvhet, till exempel linjärenheter med kuggremsdrift. Tack vare att Ezi-SERVO, till skillnad från konventionella AC servosystem, inte har en reglerande utan en effektivare korrigerande positionsåterkoppling, behövs ingen noggrann matchning av lastens tröghetsmoment. Man klarar sig därför oftast utan en planetväxel, en komponent som tar plats och väsentligt ökar kostnaden när man använder konventionella AC servon.

Absolut stilla i position

Ezi-SERVO jämfört med konventionellt servo
Ezi-SERVO står absolut stilla i position medan konventionellt AC servo alltid har viss rörelse
Konventionella AC servomotorer kör ofta förbi målpositionen och korrigerar med några snabba oscillerande rörelser i motsatt riktning. Detta fenomen blir tydligast i system med hög vilofriktion eller där den statiska friktionen i rörelse är hög i förhållande till den dynamiska. Lösningen är att minska förstärkningen, vilket ger en långsam och onoggrann positionering, eller att använda Ezi-SERVO. Eftersom Ezi-SERVO kombinerar stegmotorns höga prestanda kring målpositionen med konventionella AC servomotorns återkoppling, uppstår ingen oscillation kring målpositionen. Detta är speciellt värdefullt för rörelser som behöver högsta möjliga precision, t ex applikationer inom nano-teknologi, halvledartillverkning, visionsystem, rapid prototyping eller ink-jet.

Jämn och noggrann rörelse

Diagram som visar momentets förhållande till strömvektorn
Tack vare noggrann beräkning av positionen har Ezi-SERVO en mycket jämn gång
Ezi-SERVO är ett avancerat servosystem med en högupplösande encoder (upp till 32 000 pulser per varv). Till skillnad från en stegmotordriver med mikrostep-funktion har Ezi-SERVO en kraftfull signalprocessor (DSP) som används för att göra omfattande filtreringar och beräkningar i realtid. Detta för att ge en överlägset jämn rörelse med minimalt momentrippel, positionsstörning och ljudnivå.

Exakt stopp utan insvängning

Bilden visar snabbt stopp hos Ezi-SERVO och insvängning hos konventionellt AC servo
Ezi-SERVO slösar ingen tid på att hitta positionen
Precis som en stegmotor utan återkoppling, följer Ezi-SERVO driverns stegpulser exakt och utan fördröjning. Ezi-SERVO stannar alltid exakt i position utan någon översläng eller insvängningstid. Det gör att Ezi-SERVO är det optimala drivsystemet när man behöver stabil och noggrann positionshållning. För korta snabba positioneringar ger Ezi-SERVO bättre prestanda än motsvarande konventionella AC servo eftersom målpositionen nås direkt utan insvängning.

Stort användbart varvtalsområde

Diagram som visar Ezi-SERVOs större varvtalsområde
Ezi-SERVO ger dig tillgång till ett betydligt bredare varvtalsområde
Jämfört med konventionella stegmotorstyrningar kan Ezi-SERVO ge ett högt vridmoment även vid relativt höga varvtal. De flesta modellerna har integrerad DC/DC-omvandlare som gör att man kan nå höga varvtal med bibehållet moment, även med 24V matningsspänning.

Hög upplösning

Antalet steg per varv är programmerbart
Det är alltid möjligt att välja en lämplig upplösning
Med Ezi-SERVO är du inte låst till motorns fysiska antal steg per varv. Det kan lätt programmeras om av användaren till valfritt värde mellan 500 och 32000 steg.

Säker positionering vid höga varvtal

Höga varvtal är inget problem med Ezi-SERVO
Encoder-återkopplingen gör att Ezi-SERVO positionerar säkert även vid höga varvtal
Ezi-SERVO positionerar säkert även vid höga varvtal. Tack vare encoder-återkopplingen kan man använda ett stort varvtalsområde utan att riskera positionsfel.

Strömreglering ger låg temperatur

Ezi-SERVO arbetar med lägre temperatur än konventionella stegmotorer
Tack var aktiv strömreglering arbetar Ezi-SERVO med lägre temperatur
Eftersom Ezi-SERVO reglerar motorströmmen efter behovet, blir värmeutvecklingen i motorn betydligt lägre än i enkla stegmotorsystem. Detta minskar energiförbrukningen och förbättrar motorlivslängden.