Ezi-SERVO BT

Ezi-SERVO BT - Stegmotor med enkel integrerad driver

Stegmotor med integrerad driver och encoder i ett robust paket. En högupplöst encoder uppdaterar positionen var 25:e mikrosekund till drivern. En kraftfull signalprocessor (DSP) med specialdesignad mjukvara beräknar positionen med hög noggrannhet för att ge optimalt jämn gång utan översläng vid positionering.
  • Stegmotor + Encoder + Driver
  • Pulstågsingång: puls-puls / puls-riktning
  • Closed Loop-system med integrerad encoder
  • Behöver ingen trimning av förstärkning
  • Kort reaktionstid vid positionering
  • Hög positionsupplösning - 20 000 steg per varv
Installations manual
Produkt-Order katalog

Absolut stilla i position

Ezi-SERVO BT jämfört med konventionellt servo
Ezi-SERVO BT står absolut stilla i position medan konventionellt AC servo alltid har viss rörelse
Konventionella AC servomotorer kör ofta förbi målpositionen och korrigerar med några snabba oscillerande rörelser i motsatt riktning. Detta fenomen blir tydligast i system med hög vilofriktion eller där den statiska friktionen i rörelse är hög i förhållande till den dynamiska. Lösningen är att minska förstärkningen, vilket ger en långsam och sämre positionering, eller att använda Ezi-SERVO. Eftersom Ezi-SERVO kombinerar stegmotorns höga prestanda kring målpositionen med konventionella AC servomotorns återkoppling, uppstår ingen oscillation kring målpositionen. Detta är speciellt värdefullt för rörelser som behöver högsta möjliga precision, t ex applikationer inom nano-teknologi, halvledartillverkning, visionsystem, rapid prototyping eller ink-jet.

Återkopplad stegmotor ger flera fördelar

Återkopplad stegmotor
Ezi-SERVO BT kombinerar stegmotorns enkelhet med noggrannheten hos en återkopplad servomotor
Ezi-SERVO_BT är ett innovativt, återkopplat stegmotorbaserat drivsystem för positionering och varvtalsreglering med mycket hög prestanda. En högupplösande encoder svarar för återkoppling av position och hastighet.

Fri från bekymmersam intrimning av förstärkning

Ezi-SERVO BT driver transportband
Ezi-SERVO BT ger stabil gång utan behov av tidsödande justering av förstärkningsparametrar
Ezi-SERVO BT är optimerad för applikationen och redo att tas i drift direkt vid leverans. För Ezi-SERVO BT använder de bästa egenskaperna hos stegmotorn och ett återkopplat servosystem för att eliminera behovet av det tidsödande arbetet med att justera systemets förstärkning.

Exakt stopp utan översläng

Bilden visar ett snabbt stopp för Ezi-SERVO och insvängning för ett konventionellt AC servo
Bilden visar ett snabbt stopp för Ezi-SERVO och insvängning för ett konventionellt AC servo
Precis som en stegmotor utan återkoppling, följer Ezi-SERVO driverns stegpulser exakt och utan fördröjning. Ezi-SERVO stannar alltid exakt i position utan någon översläng eller insvängningstid. Det gör att Ezi-SERVO är det optimala drivsystemet när man behöver stabil och noggrann positionshållning. För korta snabba positioneringar ger Ezi-SERVO bättre prestanda än motsvarande konventionella AC servo eftersom målpositionen nås direkt utan insvängning.

Hög upplösning

Stegantalet per varv är programmerbart
Stegantalet per varv är programmerbart
Med Ezi-SERVO BT är du inte låst till motorns fysiska antal steg per varv. Det kan lätt programmeras om av användaren till valfritt värde mellan 500 och 20000 steg.

Maximalt moment när det behövs mest

Vridmomentet hos en konventionell AC-servomotor är proportionellt mot positionsfelet. Hos Ezi-SERVO BT däremot, är momentet alltid som störst vid lägst varvtal – dvs nära målpositionen, där man har störst nytta av högt moment. Vridmomentet hos Ezi-SERVO BT har inget med positionsfelet att göra. Det påverkas bara av varvtalet.