Ethernet-IP

MAC00-EIx - Ethernet/IP utvecklades tidigt av Rockwell Automation

MAC00-EIx Rockwell Automation Ethernet/IP
MAC00-EIx är modulen för våra maskinbyggare som är väl inkörda och vana vid Beckhoffs styrsystem och fältbuss Ethernet/IP. Med denna expansionsmodul bygger man smidigt och enkelt vidare på maskiner och linjer och utnyttjar MAC-motorns fördelar med integrerat PLC och integrerad förstärkare
Rockwell Automation utvecklade i slutet på 1990-talet Ethernet/IP som nu sköts av Open DeviceNet Vendors Association (ODVA). Ethernet/IP är en välbekannt och erkänd Ethernet-fältbuss med goda realtids egenskaper. Ethernet/IP har stort fäste i Amerika och i Asien. General Motors, GM, har valt Ethernet/IP att vara deras kommuikationsprotokoll världen över i GM:s alla fabriker.
  • Reglering och idrifttagning via Ethernet/IP
  • 1 Ethernet/IP input
  • 4 digitala ingångar för enable, gränsläge m.m.
  • 2 analoga ingångar för homing och justering
  • 2 Opto isolerade ingångar för InPosition och Error etc
  • IP67
  • RS232 interface
  • 4 x M12 kontakter

Fältbuss som följer IEC 61158

Ethernet/IP är standardiserad under den internationella standarden IEC61158. ODVA certifierar alla Ethernet/IP-komponenter så att protokollet följs och stämmer överens med den nya produkten. Ethernet/IP integrerar s.k. off-the-shelf Ethernet i protokollet Common Industrial Protocol (CIP). Samma lager-protokoll och objektmodell som vi kan se i DeviceNet och ControlNet.

Ethernet/IP integrerar även CIP

CIP, (Common Industrial Protocol) är ett protokoll som låter användare och integratörer av Ethernet/IP och DeviceNet att återanvända samma objekt och profiler för plug-and-play enheter. Därmed ökar man möjligheten för maskinbyggaren att koppla samman olika subnät med hårdvara från olika leverantörer och tillverkare. Tillsammans förespåkar DeviceNet, ControlNet och Ethernet/IP en transparens ända ner från minsta sensor upp till administrationsverktyg och affärssystem.