LSP-LSM servomotorer

LTi DRiVES - Kompakt servomotor för synkrona fleraxliga system

LSP LSM servomotor synkron motor
LSP och LSM är servomotorn för kompakta servopaket där man inte gör avkall på resultatet. Motorn har en extramt kort tidskonstant för optimalt resultat i dynamiska applikationer och drifter
Servodrive-tillverkaren LTi DRiVES erbjuder servomotorer ur serien LSP och LSM. Dessa motorer är optimalt anpassade till det egenutvecklade servodrive-paketet ServoOne.
 • Synkronservomotor:
  0,18Nm - 18,5 Nm
 • Kontaktdon med smart låsfunktion: T-tec plug Y17
 • Resolver-, Hyperface signal
 • Kort tidskonstant för en snabb acceleration
 • Flänsmått: 40 mm - 130 mm
Produkt-Order katalog

LSP motorn moment från 0,18 Nm till 18,5 Nm

LSP är en optimerad servomotor, anpassad för High-Volume projekt och som bygger på LSM-serien från 2008. De verkliga fördelarna med denna servomotor visar sig i samspelet med ServoOne Junior med tillhörande motorkabel och återkopplingskablage. Målet med denna motorstorlek är att vara ett högintressant prisalternativ till synkroniserade drifter där man kräver hög noggrannhet och tillförlitlighet i positioneringen.
 • KTY - temperaturövervakning
 • Y-Tec kontakter för en enklare och snabbare anslutning
 • Varvtal upp till 9000 rpm
 • Framtagen kapsling för högsta elektromagnetiska skydd

Snabbkontakten för ett enklare handhavande

Snabbkontakt ykoppling
Snabbkontakten i sitt ykopplings utförande effektiviserar handhavandet och installationen av servomotorer
Till LSP/LSM-motorerna erbjuder vi ett kontaktdon med en smart låsfunktion. Tiden att skriva fast kontakten är förbi. Tekniken är på väg in i maskinbyggarbranschen och hos dem som ser fördelar med en kortare installationstid. Naturligtvis går det att vrida kontaktens läge för att passas in även i trånga utrymmen.

LSMx motorn moment (Mo) från 0,18 Nm till 18,5 Nm

with Y-Tec plug connections for a faster connection with a halving of the space requirement compared to M23 connectors
with Y-Tec plug connections for a faster connection with a halving of the space requirement compared to M23 connectors
För den asiatiska marknaden har man gjort en special lösning av LSP och döpt den till LSM. Servomotorn ansluts både till 1-fas och 3-fas matning. LSM täcker upp hela området från 0,18 Nm till 18,5Nm och en effekt upp 3kW. Själva motorhöljet har en glatt yta så att man kan garantera en ren miljö. Flänsstorlek finns i 3 olika storlekar:
 • Q60
 • Q80
 • Q130
 
Stainless Steel

Lindningen minimerar servomotorns tidskonstant

Genom en lindningsteknik som skiljer sig från många andra servomotorer kan man hålla nere den elektriska tidskonstanten. En servomotors elektriska tidskonstant har inverkan på hur snabbt man når sitt nominella varvtal. Oftast gäller regeln, ju större motor desto större tidskonstant. I dynamiska drifter, ex. förpackningsindustrin, textilindustrin osv. önskar man en kort tidskonstant för att kunna genomföra de synkrona rörelser dessa maskiner kräver.
 
Racupack med praktiska förpackningslösningar för chockladkakor i högt tempo

Välj rätt återkoppling för er maskin

Servomotorn ur LSP-serien kan specialbeställas efter maskintillverkarens önskemål och behov. Behovet kan vara en vanlig positionering med referenicering vid uppstart. Många maskiner kräver en absolutvärdesgivare då man inte kan eller får göra en referenciering varje gång man startar upp. Välj återkoppling bland följande urval:
 • Resolver
 • SinCos® SEK/SEL37
 • SKS/SKM36
 • SRS/SRM50