Ezi-STEP Plus-R

Ett komplett positioneringssystem

Utökad version av Ezi-STEP som har inbyggd positionstabell med 256 separata positioner, hastigheter, ramptider mm. De lagrade positionerna aktiveras enkelt med digitala ingångar. Ezi-STEP Plus-R är ett komplett positioneringssystem. För enklare maskiner, lägesställare, anhåll, klaffar, luckor och liknande kan man ofta låta Ezi-STEP Plus-R ersätta en hel PLC.
  • Hållmoment 0,013 - 9 Nm
  • Upp till 256 positioner väljs enkelt med digitala ingångar
  • Stegmotorsystem med motor och driver
  • Upp till 16 axlar i gemensamt RS485-nätverk
  • Driver med positionstabell

Stegmotorsystem med motor och driver och 256 positioner

Stegmotorsystem med motor och driver och 265 positioner
Stegmotorsystem med motor och driver och 265 positioner