DiasDrive 100 - Motion Control

Högre dynamik i ett mer kompakt format

servodrive DIASDrive 100
Servodriven DIASDrive 100 är framtagen som ett alternativt till förpackningsindustrins krav på kompakta automationslösningar.
DIASDrive 100 från SIGMATEK är en kompakt servodrive med hög dynamik. På endast 300 mm:s bredd kan man ansluta 8 servomotorer. DIASDrive 100 har en toppström på 15 Ampere. DIASDrive 100 finns för både 1-fas och 3-fas matning. Strömloopen, hastighetsloopen och positionerloopen uppdateras alla varje 62,5 µs. Detta bidrar till en mycket hög dynamik. DIASDrive 100 implementerar även spline-interpolation för en så naturlig positionering som möjligt.
 
Motion Control med dynamisk servodrive

Integrerad säkerhet som standard

DIASDrive 100 integrerar säkerhet för en säker maskin och en säker arbetsmiljö för operatörerna. Säkerhetsfunktionerna STO, Safe Torque Off och SS1, Safe Stop 1, är integrerat som standard. STO innebär att man inte har någon form av energi som kan producera moment och som då kan få motorn att okontrollerat starta. STO är den mest vanliga säkerhetsfunktionen som servodrifter implementerar.
  • STO - Safe Torque Off
  • SS1 - Safe Stop 1
 
Säkerhets-PLC och säkerhetsmoduler

Fältbusskommunikation i hård realtid

För att kunna garantera en säker drift av servomotorerna måste man kunna lita på att man utvärderar aktuell information. Därför kommunicerar DIASDrive 100 via fältbussen VARAN. VARAN är en av de snabbaste fältbussarna i branschen med dem mest säkra protokollet. Om inte mottagare av dataprotokollen svarar inom en viss tid så skickar avsändaren samma protokoll inom samma busscykel. Detta hinner man dessutom att göra 2 gånger. Därefter har man möjlighet att konfigurerar maskinen att stänga av eller fortsätta producera.

Välj motorer utefter kravprofilen

DIASDrive 100 kan reglera olika sorters motorer. Det är möjligt att kombinera synkrona servomotorer, asynkronmotrer (open-loop och closed-loop), torquemotorer och linjärmotorer i samma system. Detta gör det möjligt att kunna anpassa maskinen optimalt efter kundens önskemål och prisbild.

Latchingångar för med hög noggrannhet

Många applikationer och maskiner har en hög produktionstakt och därmed en hög hastighet. Med latchingångarna på DIASDrive 100 kan man trigga positioner med extremt hög noggrannhet. Med 62,5 µs noggrannhet jobbar maskinen med mer exakt information och data.