Extruder med frekvensomriktare VF-S15, Toshiba

Extruderns egenskaper

En extruder har följande mekanik
  • Skruv som matar fram material och som därefter pressas samman
  • Material trycks ut genom olika hål

Fördelar med frekvensomriktare

För en extruder är det viktigt att fortsätta jobba och behålla sin hastighet oavsett vilken hastighet man har valt. Att uppnå högsta prestanda med hög noggrannhet klarar vi med "PG feedback vector control".
  • En jämn hastighet oavsett inställd hastighet
  • Jämn hastighet tack vare "PG feedback vector control"
  • Momentregleringen i PG feedback vector control håller motorns axelmoment jämnt

Högre effekt än motorn

I nästan alla fall med drivsystem så har frekvensomriktaren samma effekt som själva motorn. Om det är så att man har en fast acceleration/deceleration eller mer än 200% startmoment ska man välja en frekvensomriktare med en högre effekt.
  • Högt startmoment, äver 200%
  • Korta accelerationstider och decelerationstider

Olika sätta att övervaka motorn med en VF-S15 frekvensomriktare

En VF-S15 frekvensomriktare har en mängd inbyggda funktioner och en plint med både analoga och digitala in- och utgångar. I applikationer med extruders och frekvensomriktare kan man övervaka motorn på följande sätt:
  • Hastighetsreglering och start/stop via en extern regulator
  • Momentövervakning
  • Nödstopp
 
Frekvensomriktare med intern PID-reglering m.m.

Kopplingsschema och parameterinställning för frekvensomriktare i extruderdrift

VF-S15 frekvensomritkare kopplingsschema inställningar
Kopplingsschema för frekvensomriktaren VF-S15 i en extruder