Flermotorsystem med en omriktare

Flera motorer kan kopplas till samma styrning

Små motorer har oftast större märkström i förhållande till uteffekten och man måste därför välja styrning efter motorernas sammanlagda märkström, åtminstone i system med mer än två motorer och då man riskerar att den sammanlagda kontinuerliga driftsströmmen kommer vara större än frekvensomriktarens märkström.

Olika dimensioneringsbetingelser måste uppfyllas med hänsyn till enskilda tillämpningar.

Observera: Parallella motorkablar medför att läckkapacitanser och därmed ökning av läckströmmarna. Om motorkablarnas sammanlagda längd är mer än den längd som gäller för anslutning av 1 motor, måste man koppla in motordrossel omedelbart efter frekvensomriktaren.

Anledningen härtill är följande:

  • Man riskerar att överskrida de gränsvärden för läckströmmar som föreskivs för att CE-märkningen skall gälla
  • Termiska motorskydd kommer inte att fungera tillfredställande

Se våra frekvensomriktare.

Projektanvisningar för flermotordrift.
Projektanvisningar för flermotordrift.
Kopplingsschema över CDA3000 i flermotordrift.
Kopplingsschema över CDA3000 i flermotordrift.
Flermotordrift

Till en frekvensomriktare CDA3000 kan flera motorer köras parallellt. I den här typen av tillämpningar måste motorerna inte bara kopplas från utan även anslutas. De betingelser som måste beaktas framgår av tabellen “Projekteringsanvisningar” ovan.

Anmärkning angående AC-3 skydd

Vid användning av motorskydd kategori AC-3 (motsvarande IEC 947-4-1, EN 60947 eller VDE 0660 del 102) måste man beakta att antalet operationer inte får överstiga 5 per minut och 10 per 10 minuter. Vid större antal operationer måste man välja andra kopplingselement.

Det är inte tillåtet att koppla magnetiseraderade motorer, göra direkta ändringar av poltal hos polomkpplingsbara motorer eller att koppla om rotationsriktningen.