Standard frekvensomriktardrift

Stora fördelar med kvalificerade frekvensomriktare

Med kvalificerade frekvensomriktare har man en rad fördelar som man inte har vid nätmatning. Omriktare kan självständigt och automatiskt ställa in och optimera styr- och reglerkretsar vid idrifttagning. Vid en tillordnad omriktareffekt får man samma motoreffekt och typiska last- och momentkarakteristikor ställs in.

Snabb acceleration

När man går över 50 Hz minskar axelmomentet på grund av fältförsvagning i motorn. Normalt bör man inte överskrida ca 70 Hz. Området kan utvidgas om man minskar accelerationsrampen när man överskrider en viss frekvens. I kritiska fall bör man göra noggrann beräkning av momentbehovet.

Snabb retardation

Bromschopper dimensioneras med hjälp av driftdata (tröghetsmoment, hastighet och retardationstid). Erforderlig bromseffekt kan reduceras (inbromsningstiden optimeras) om man väljer långsammare retardation inom viss del av det övre varvtalsområdet.

Se våra kvalificerade frekvensomriktare.

Speciella användningsområden för elmotordrifter.
Speciella användningsområden för elmotordrifter.
Mats Johannesson

Kontakta Mats Johannesson
för mer information.

mats.johannesson@sigbi.se
Telefon: 042-654 00

Konstant varvtal
Med automatisk lastreglering och eftersläpningskompensering får man automatisk reglering som gör att motorvarvtalet håller sig konstant, oberoende av motorns belastning. Regleringen verkar upp till inställt max varvtal men noggrannheten minskar något när man överskrider motorns märkvarvtal.
Brett varvtalsområde

Motorn kan prestera märkmoment redan vid varvtalet noll (några få Hz). Nedre gränsen för konstant varvtal med automatisk reglering ligger mellan 5 och 10% av märkvarvtalet. Med långvarigt högt moment och lågt varvtal bör motortemperaturen övervakas. Effekt- och momentbehov samt motorns lagerlivslängd begränsar maximala varvtalet. Utväxlingen bör väljas så att motorns hela effektkapacitet utnyttjas.

Ett riktvärde för motorns maximala varvtal (nm) får man som följer:

nm = ( 60 * Pn / (2π * Mm)
Pn = Motorns märkeffekt
Mm = Momentet vid maxvarvtalet nm

Momentkarakteristik för frekvensomriktardrift.
Momentkarakteristik för frekvensomriktardrift.
Typisk momentkarakteristik för en växelströmsmotor vid standard frekvensomriktardrift

(1) Avgiven effekt för en standard växelströmsmotor vid omriktardrift.

(2) Tillåtet axelmoment för en egenkyld växelströms normmotor vid standard omriktardrift.
(2.1) Typisk karakteristik för motoreffekter <4 kW (2.2) Typisk karakteristik för motoreffekter >15 kW

(3) Tillåtet axelmoment för en växelströms normmotor med tillräcklig forcerad kylning, vid drift med standard frekvensomriktare. Man måste dock beakta att man ofta vid motoreffekter >15 kW har en rotorfläkt varför karakteristikan (3) eventuellt måste reduceras. Anmärkning Motortillverkaren kan ge svar.

(4) Maximalt tillåtet axelmoment för en växelströms normmotor enligt VDE 0530 del 1 (120s). Maximalt axelmoment med omriktare som tillåter 150% överlast och som har motor-reglersätt SFC (sensorless vektorreglering) eller FOR (fältorienterad vektorreglering) aktiverat.

(5) Maximalt axelmoment med omriktare som tillåter 180% överlast och som har reglersätt SFC eller FOR aktiverat.