Enfasmotor

Skapar en andra fas med antingen hjälplindning eller yttre kondensator

I en asynkronmotor får man endast moment om man har ett roterande flöde. Detta innebär att motorn inte kan köras enfasigt. Enfasmotorer är så konstruerade att man skapar en andra fas med hjälp av en hjälplindning inuti motorn (som fig 1.4.8a visar) eller med hjälp av en yttre kondensator. Man får på så sätt ett tvåfasigt roterande flöde. Hjälpfasen eller kondensatorn är dimensionerade för drift vid 50Hz, där flödet blir cirkulärt.

Frekvensomriktardrift

Enfasmotorer kan mycket väl drivas med frekvensomriktare förutsatt att dimensionerar efter motorström och att man har en passande lastkarakteristik. Avvikelse från 50Hz medför att flödet blir mer eller mindre elliptiskt och att motormomentet avtar. I fläktdrifter klarar man normalt ett frekvensområde mellan 10 och 50 Hz. I drifter med större momentbehov bör man begränsa frekvensområdet ytterligare och man bör inte alls använda enfasmotorer då man har krav på moment vid låt varvtal.

Tvåfasmotor med konventionell koppling.
Tvåfasmotor med konventionell koppling.
Mats Johannesson

Kontakta Mats Johannesson
för mer information.

mats.johannesson@sigbi.se
Telefon: 042-654 00