Växlar

Val av växel bygger inte enbart på moment och utväxling

Ibland kan man ha växlar som arbetar under gynnsamma förhållanden där man har ett konstant moment med en arbetscykel på 10 timmar om dagen. Här kan man basera dimensioneringen på krafter och livslängden på den förslitning man har p g a fiktion. Andra driftförhållanden kräver att man räknar med en säkerhetsfaktor fs (ökad säkerhet), som påverkar växelstorlek men inte motorstorlek och märkeffekt.

När man väljer växel är det viktigt att se till att växelmotorns driftsfaktor (fb) är större än den driftsfaktor som tillverkaren anger:

fs < fb.

Momentbehovet för den drivna maskinen skall multipliceras med driftsfaktorn fs: Mv = M*fs

Växeln och önskad omsättning kan väljas med tanke på det förhållande att axelmomentet M2 skall vara större än Mv: Mv < Ms

Se våra precisionsväxlar.

Wittenstein V-Drive växel.
Wittenstein V-Drive växel.
Växelkonstruktioner

Man kan välja mellan olika växeltyper. Varje växeltyp har sina speciella egenskaper.

  • Kuggväxlar
  • Tappväxlar
  • Cykloidväxlar
  • Planetväxlar
  • Snäckväxlar
Val av växlar

I detta avsnitt anges i tabellform de viktigaste data för växlar. Angående noggranna data avseende byggform, kraftriktning, vridmoment, utväxling, spel etc, hänvisar vi till de olika tillverkarnas kataloger.

Vad måste beaktas vid dimensionering av växeln?

Växeltyper
I detta avsnitt anges i tabellform de viktigaste data för växlar. Angående noggranna data avseende byggform, kraftriktning, vridmoment, utväxling, spel etc, hänvisar vi till de olika tillverkarnas kataloger.
  • Momentöverföring
  • Tröghetsmoment
  • Verkningsgrad
  • Vikt/Storlek-förhållande
  • Glapp
Försteg.
Försteg.
Försteg

Med ett steg mellan växelmotorn och drivaxeln har man annan utväxling och driftvarvtal.

I praktiken realiseras försteget oftast med tandhjul.

imax » 4, itypisk = 2 till 3
iges = iv * iG
iv = Förstegets omsättning
iG = Växelns omsättning

Spel, vinkelspel
Spel är vinkeltoleransen mellanmellan drift och drift, uppmätt på utgångsaxeln med blockerad ingångssida och med ett vridmoment som är 3 till 5% av växelns märkmoment. Spelet anges alltid som absolutvärde och i vinkelminuter.
Storheter för planetväxlar.
Storheter för planetväxlar.
Storheter för standardväxlar.
Storheter för standardväxlar.
Vridstyvhet
Med vridstyvhet menasväxelns torsionsförhållande relativt belasningen. Detta anges alltid i Nm/vinkelminut. Vridstyvheten anges alltid vid fastlåst drivaxel. Uppgiften hänför sig till drivningen och erhålls vid varierande last från ca. 0 till 100% Mmax.