Weland Solutions AB

Tack för mötet Per!

Vi har här sammanställt lite information kring de produkter vi pratade om under vårt Teamsmöte.

Nedan har vi valt ut de produkter vi fokuserade på under mötet och som du lyfte fram som extra intressanta samt skissat på hur man kan tänka sig vår trådlösa operatörspanel integrerat i era hissautomater.

Vi återkopplar till dig efter sommaren för en sittning där vi tillsammans med dina kollegor, diskuterar servo synkronmotorer kontra standard, återkopplade, asynkronmotor.

Publiserad: 2023-06-01

Analys och kravprofil
Dimensionering
Leverans
Idriftsättning
Support och Service
Stefan Svelenius, VD

Kontakta Stefan Svelenius
för mer information.

stefan.svelenius@sigbi.se
Telefon: 042-654 00

Mats Johannesson

Kontakta Mats Johannesson
för mer information.

mats.johannesson@sigbi.se
Telefon: 042-654 00

Patrik Andersson

Kontakta Patrik Andersson
för mer information.

patrik.andersson@sigbi.se
Telefon: 042-654 00

Trådlös operatörspanel för driftsättning och service

Först och främst är en serviceteknikers säkerhet och hälsa viktigast. Tiden det tar att driftsätta, felsöka och utföra service är också mycket värdefull.  En säker, trådlös HMI lösning skulle reducera denna tiden och öka er anläggnings up-time och tillgänglighet. Desto fler anläggningar desto mer tid finns att spara.

Vår trådlösa operatörspanel HGW 1033 kommer med en basstation (BWH 001), ett standard PLC (för Ethernet-gränssnitt) och ett säkerhets-PLC.

I ert fall kan man tänka sig två olika lösningar.

Förslag 1 – “Allt i en väska”

En servicetekniker har en väska med sig med ovan nämnda hårdvara. Nödstoppssignalen hårdtrådar man från de säkra utgångarna i teknikerns väska in i den aktuella hissautomatens säkerhets-PLC och säkra ingångar. Man upprättar en kommunikation mellan BWH 001 och befintligt, tredjeparts system.

Hårdvaran innanför det streckade området är den hårdvara en servicetekniker behöver med sig.

Förslag 2 – Komplett lösning

Man tittar på en komplett lösning från SIGMATEK och SIGBI av er automationslösning där vi erbjuder PLC, drivsystem säkerhetslösning och HMI (stationärt och ett mobilt för service idriftsättning). En servicetekniker har förkonfektionerade kontakter för safety och kommunikation som enkelt ansluts till SIGMATEKs redan operativa styrsystem.

Hårdvaran innanför det streckade området är den hårdvara en servicetekniker behöver med sig.