EC-motorer

Borstlösa DC-motorer, BLDC-motorer, för transportörer m.m.

I enklare applikationer, transportörer och liknande, rekommenderar vi våra EC-motorer även kallat borstlösa DC-motorer eller BLDC-motorer. EC-motorer har en lägre energiförbrukning än en AC-motor vilket är tack vare EC-motorns rotor med permanentmagneter. AC-motorn som länge varit det givna valet i dessa drifter har förluster både i form av värme och den energi som krävs för att få  magnetisering i rotorn. Med en EC-motor blir verkningsgraden högre!