VBMS 20A – 2,2kW – Kombistart

Motorstart och DC-broms upp till 2,2kW

Kombistart VBMS är en enkel motorstart med integrerad DC-broms för motorer upp till 2,2kW. Man kan enkelt ställa in lämpligt bromsström och bromstid på enhetens framsida.

 • Mjukstart och DC-bromsning
 • Enkel motorstyrning med ett fåtal parametrar
 • Användbar för alla asynkronmotorer
Peter Electronic VersiBrake MS 20A
Peter Electronic VersiBrake MS 20A
Egenskaper
 • Motorkontaktor och DC-Broms i en och samma enhet
 • Styrning med mikrokontroller
 • Enkel montering, även vid utbyte eller komplettering
 • Motorkontakter med kontaktgap > 3mm, uppfyller kategori AC- 3
 • Manöverspänning separerad från motorspänning (24V skyddsspänning)
 • Möjlighet att ansluta flera STOPP-knappar
 • För montage på 35 mm DIN-skena
 • Skyddsklass IP20
 • Uppfyller kraven för kategori 2 enligt testprinciper för träbearbetningsmaskiner GS-HO-01
Våra mjukstartare erbjuder övertygande fördelar såsom:
 • Reducering av era underhållskostnader
 • Förlängd livslängd på er utrustning
 • Kompetent teknisk support
 • Utveckling av specialanpassade produkter
 • Minskad mekanisk stress
 • Låga investeringskostnader
 • Kvalité och service – “Made in Germany”
Funktioner
 • Bromsströmmen är obegränsat inställbar
 • Direktstart via inbyggd motorkontaktor
 • DC-bromsning
 • Manöver via knappar eller omkopplare
 • Stilleståndsavkänning justerbar
 • Bromsström slås av efter motorns stillestånd
 • Övervakning av bromsfrekvens
 • Övervakning av antal stopp (överlastskydd)
 • Övervakning av överskriden bromsningstid på 10s
 • Interlock startar vid säkerhetsrelaterade fel
Användningsområden
 • Bandsåg
 • Sågar
 • Fräsmaskiner
 • Vibratorer