PLC

Prestanda på DIN-skena

Våra PLC:er sätts in i applikationer där man söker en lösning för styrning, reglering och motion control av industriella maskiner och anläggningar till bästa pris/prestanda. En flexibel system lösning.

High-performance och processorer med hög verkningsgrad, låga förluster, är rätt val för både centraliserade CPU-lösningar så väl som fler-CPU lösningar

Skalbara och flexibla PLC:er

Alla PLC:er är skalbara och kompatibla med varandra. Detta ger oss fördelen att kunna anpassa vår automationslösning individuellt för varje applikation och på ett smidigt sätt kunna expandera efter behov.

  • Hög prestanda – EDGE2 Technology processor eller Intel® Atom E3827 dual-core processor
  • Superkompakt – hög prestanda i kompakt format
  • Flexibel – en och fler-CPU lösningar
PLC Copyright SIGMATEK GmbH
Patrik Andersson

Kontakta Patrik Andersson
för mer information.

patrik.andersson@sigbi.se
Telefon: 042-654 00

Fler CPU-lösning för flexibla maskiner och produktionslinjer

Som ett led i vår modulära approach stödjer våra PLC:er både en central PLC och en fler-CPU-lösning. Speciellt i mer komplexa applikationer förlitar vi oss på distribuerad intelligens för att på ett så perfekt sätt som möjligt realisera flexibla maskin och produktionslinjer. För en tydlig översikt av sin fler-CPU-lösning jobbar vi med LASAL Machine Manager.

OPC UA är implementerat i vår lösning och då säkerställs ett enhetligt och beprövat gränsnsitt för både horisontell och vertikal kommunikation.

 

OPC-UA - kommunikation

Alla PLC:er och operatörspaneler har minst en Ethernet-port, ibland två Ethernet portar.

Det finns alltid en möjlighet att koppla upp sig dels mot andra maskiner i samma nätverk och även till någon molntjänst.

Ethernet-portarna kan konfigueras med olika IP-nummer och därmed kan enheten agera gateway mellan två nätverk.

LASAL Machine Manager - Tydlig översikt i en fler-CPU lösning

Med utvecklingsmiljön LASAL kan PLC:ts respektive applikation programmeras och konfigureras med objektorientering oavsett vilken hårdvara man använder. Denna modularitet och kompatibilitet sparar både utvecklingstid och kostnad.

Med mjukvaran MachineManager har man en klar översikt av sina decentraliserade PLC.

I MachineManager kan man dels skapa Update-script för smidig installation av applikation i nya maskiner.

Det är också via MachineManager man hanterar AddOns och LASAL Packages som kortar ner tiden för programmering och utveckling genom färdiga templates för ex. Alarmhantering, Filhanering, PID-reglering, Behörighetsinlogg, Recepthantering, Temperaturreglering m.m.