T100

T100 – Trådlindade rörmotstånd med fast resistans. 10-6000W

Trådlindade rörmotstånd med fast resistans som komponent, kan integreras i andra enheter eller användas som enskild komponent med olika skyddsklasser och monterings utförande.

  • Trådlindade rörmotstånd 10W-6000W
  • Injutet eller öppet utförande.
  • IP00/IP20
  • Enheter med 1-6 rörmotstånd.
  • För anslutning som lödd-, skruv- eller flatstiftsanslutning.
  • Termiskt överlastrelä, PTC eller FRIZLENS DC-Powerswitch.
  • I skyddsklass IP00 med olika monteringsmöjligheter
  • I skyddsklass IP20 för horisontal eller vertikal montering.
FRIZLEN T100
FRIZLEN T100