T300

Platta effektmotstånd upp till 40kW

Denna produktgrupp består av trådlindade flata motstånd i enskilt öppet utförande eller som inkapslade platta motstånds enheter. Alla motstånden kan erhållas i olika skyddsklasser och monteringsutföranden. Vid höga belastningar så kan FRIZLEN erbjuda motstånd i “multi-device design” och med vattenkylning.

  • Platta effektmotstånd 5W-40kW
  • Alla utom GU / GZ-serien: aluminiumkapsling, stränggjutning, flera anslutnings och monterings möjligheter
  • Överlastresistenta vid kortöverlast.
  • Hög driftsäkerhet, kortslutningssäker och självläkande (alla serier utom GU / GZ)
  • GU / GZ-serien: platt utförande, varierande längd och bredd, flera anslutnings och monterings möjligheter
  • UL-godkända för Amerika och Kanada (E212934) på begäran.
FRIZLEN T400 BW82
FRIZLEN T300