T500

Trådlindade lamellmotstånd med fast motstånd -250kW

Produktgruppen trådlindade lamellmotstånd med fast resistans finns i två utföranden, dels som enskild komponent i serien L och LB samt som komplett motståndsenhet. Dessa kan erhållas i olika skyddsklasser och monteringsutföranden.

  • Trådlindade lamellmotstånd med fast motstånd 0,15kW -250kW
  • Konstant ohm-tal över ett brett temperaturområde
  • Överlastresistenta vid kortvarig överlast.
  • Serie L / LB: platt utförande, varierande längd och bredd, integrerbart, varierande monteringsutföranden
  • Alla serier förutom L / LB: kapsling av galvad stålplåt, olika skyddsklasser och monteringutförande
FRIZLEN T500 FES 6
FRIZLEN T500 FES 6
FRIZLEN T500 FGFL 6 IP20
FRIZLEN T500 FGFL 6 IP20
Optioner
  • Resistansen kan varieras med en justerbar klämma
  • Version med låg ljudnivå och låg induktans för användning i speciella områden som bostäder, sjukhus, teatrar och operor kan erhållas. (standard på serien FGF.6.)
  • Överlastsrelä för hög driftsäkerhet (standard på serien FGT / FGBT / FGLT / FGFT)
  • Egen säker konstruktion: automatisk avstängning med FRIZLEN DC-strömbrytare (Serie FGFX)