Ezi-Robo HB

Ihåligt rundbord med intern remdrivning

Ezi-Robo HB är ett rundbord med tillförlitlig remdrift. HB-serien av rundbord sätts in för positionering och Pick-and-Place där man önskar någon forma av revolver-funktion eller liknande rundbords funktion.

 • Välj drift med maximalt borrdiameter på 55 mm
 • Perfekt lösning för revolver-funktion, Pick-and Place och transportband
 • Ingen översläng vid målpositionen
 • Klarar plötsliga ändringar i last och acceleration med perfekt resultat, varje gång
Fastech Ezi-RoboHB
Fastech Ezi-Robo HB
Fastech Ezi-Robo HB85
Fastech Ezi-Robo HB85
Borrdiameter i olika storlekar för alla behov

Ezi-Robo HB har en stor diameter i sin borrning. Denna borrning garanterar en smidig intrimning, idrifttagning och installation av komplex utrustning av bland annat kablage och rördragning. Vi levererar dessa ihåliga rundbord i tre olika storlekar med en borrdiameter på mellan 27 mm i minsta utförandet och 55 mm i det största utförandet.

Hög precision med extremt litet glapp

HB-systemet har extremt litet glapp. Det låga glappet ger en mycket hög noggrannhet vid upprepad positionering på +/-30 sek. Vid positionering i två riktningar har vi en positioner noggrannhet på mindre än 6 bågminuter. En avancerad tanddesign i remdriftenger en maximal elektrisk kapacitet och en nära ljudlös drift.

 • Remdrift med väldigt litet glapp
 • Litet glapp tack vare nyutformade tänder
Hög styvhet

Mekaniken i vår Ezi-Robo HB består av 2 spårkullager som i kombination med det ihåliga rundbordet maximerar acceleration och kontinuerligt moment för maskiner med komplex kabeldragning och applicering eller positionering. Materialet i kullagren, se bild, förlänger dessutom livslängden hos motorn och därmed minskar kostnader och serviceintervall.

 • Hög styvhet och lång livslängd
 • Inga reglerparametrar, ändå perfekt positionering
Lång och varaktig livslängd

Motorer utväxlade med remdrifter slits och nöts ofta på motoraxeln. Ezi-Robo HB har en konstruktion och hjullager kompenserar för detta slitage. Denn alösning är speciellt framtagen för motorer med remdrifter där stegmotorer verkligen visar sina fördelar i dynamik.

 • Lager som kompenserar för ojämnt slitage
 • Hög dynamik, hög prestanda, reducerade serviceintervall
Drivsystemet som löser plötsliga variationer i last och acceleration

Med en återkopplad stegmotor, Ezi-SERVO, förlorar eller tappar man inte steg. Vi råkar inte heller ut för en klassisk step out. Genom att kombinera Ezi-SERVO och Ezi-Robo slipper vi “hunting”, dvs att vi oscillerar in mot vår målposition. Vi har även fördelen att när lasten påverkas utifrån så kan vi hålla emot samtidigt som vid vår nästa positionering har vi inga problem att komma rätt.

Vid förflyttning och positionering enligt revolver-principen där dessutom produkt försvinner och tillkommer är vår Ezi-Robo en perfekt lösning. Dessutom har vi inga problem med insvängningarsproblem och tuning för idrifttagning

 • Pick-and-Place applikation med två revolvrar som matar ett transportband med nya produkter
 • Synkronisera stegmotorerna med bussystem och överordnade system
 • Undvik problem med felinställda reglerparmetrar, stegmotorn positionerar perfekt varje gång
Illustration lastvariationer
Okänslig för stora lastvariationer
Snabb och exakt positionering av last med högt tröghetsmoment
Återkopplad stegmotor och vårt ihåliga rundbord ger en extremt snabb och noggrann positionering. Tack vare stegmotorns uppbyggnad slipper man ställa in reglerparametrar och dessutom har vi inget översläng.
Nätverksbaserad motion control

Kombinera och reglera upp till 16 axlar i din maskin, alla anslutna till en PC via RS485. Alla villkor skrivs till respektive drive via nätverket och sparas i ett Flash-ROM som parametrar. En komplett drift programmeras med hjälp av Motion biblioteket (DLL).

 • Upp till 16 axlar
 • Kommunicerar via RS485
 • PC-baserad styrning