VersiBrake 25A

VersiBrake (25A) är en likströmsbroms med bromsning som är stilleståndsberoende

De elektroniska bromsarna typ VersiBrake(VB), ger slitagefri bromsning till 3-fasmotorer och asynkrona växelströmsmotorer. Bromsenheterna är till för att stoppa driften på ett säkert och tillförlitligt sätt. När motorn stannat, bryter en integrerad stilleståndsdetektor bromsströmmen. En potentialfri reläkontakt indikerar om motorn inte stannat inom föreskriven tid.

 • DC-bromsning med envägs-likriktare
 • Stilleståndsberoende bromsning avslutar bromsningen automatiskt inom 15s
Peter Electronic VersiBrake 25A
Peter Electronic VersiBrake 25A
Egenskaper
 • Styrs av mikrocontroller
 • Olika matningsspänningar är möjliga för alla asynkrona motorer
 • Monteras enkelt i befintliga anläggningar
 • Slittålig och underhållsfri
 • Skyddsklass IP20
 • För montage på 35 mm DIN-skena
Användning
 • Träbearbetningsmaskiner
 • Centrifuger
 • Sågverksmaskiner
 • Textilmaskiner
 • Transportanläggningar
 • Förpackningsmaskiner
Funktioner
 • Styrning via motorkontaktor
 • Stilleståndsdetektering
 • Bromsström begränsad till nominell ström
 • Bromsström, steglöst justerbar
 • Potentialfri utgång för motorkontaktor
 • Förregling under bromsning
 • Potentialfri utgång för felsignalrelä
Tillbehör
 • Tillval ”P“ – Motorövervakning med PTC
 • Tillval ”D“ – Y-D kopplingskontroll
 • Tillval ”S“ – Relä för stillestånd
 • Tillval ”B“ – Brett spänningsområde