DC-bromsar

Likströmsbromsar ger snabb och reglerad inbromsning av asynkronmotorer

PETER electronics DC-bromsar ger friktionsfri, snabb och mjuk inbromsning av asynkronmotorer i maskiner och anläggningar. Likströmsbromsar från PETER electronics används överallt där stopptiden för maskiner, sågklingor, centrifuger och kvarnar behöver kortas eller stoppas av säkerhetsskäl.

Våra likströmsbromsar erbjuder därför fördelar såsom:

  • Längre livslängd på utrustningen
  • Inga extra nätreaktorer behövs
  • Kompetent teknisk support
  • Finns i storlekar upp till 600A
  • Kvalitet och service – “Made in Germany”
Peter Electronic 40-600A
Peter Electronic 40-600A
Minskade kostnader för mekaniskt slitage
Utveckling av kundanpassade speciallösningar
Fri ifrån störningar enligt EMC-direktiven
Peter Electronic VersiBrake
De elektroniska bromsarna typ VersiBrake(VB), ger slitagefri bromsning till 3-fasmotorer och asynkrona växelströmsmotorer. Bromsenheterna är till för att stoppa driften på ett säkert och tillförlitligt sätt. När motorn stannat, bryter en integrerad stilleståndsdetektor bromsströmmen. En potentialfri reläkontakt indikerar om motorn inte stannat inom föreskriven tid.