CDA3000

LUST/LTi Drives/KEBA
– CDA3000 har utgått och ersätts av CDB3000-OL.

CDA3000 är den kompletta frekvensomriktaren för varvtalsreglering, reglering av asynkronmotor och spindeldrifter. Den är en trotjänare hos Tyska LTi-DRiVES. Idrifttagning av maskiner som serietillverkas kan ske utan speciella fackkunskaper eller användning av PC, helt enkelt genom att ladda ner program och inställningar med användning av SmartCard.

 • 0,75 – 132 kW / 230V-400V
 • Maskinautomation, lyft, traverser, krandrifter och hissar
 • SmartCard-läsare, PLC, kraftfull och enkel programvara
 • CAN-buss, PROFIBUS
 • Väggmontering (med kylfläns), vattenkylning, push-throug-kylning (utanför kapslingen)
 • Motortempövervakning (med PTC-, KTY- eller Klixon)
LTi CDA3000
LTi CDA3000
Mats Johannesson

Kontakta Mats Johannesson
för mer information.

mats.johannesson@sigbi.se
Telefon: 042-654 00

Illustration kod-syntax
Intuitivt kod-syntax.
PLC-mjukvara för fältorienterad reglering och maskinstyrning

Fyra kompletta motoruppsättningar av användardata kan skötas. Egenskaper hos PLC-firmware Innehåller en grundläggande mjukvara för systemet. Programmeringen är radorienterad och liknar språket BASIC. Detta kapar kostnader i tid för att lära nya kommandon. Det blir också lättläst även för icke programmerare. Standardparametrarna bibehålls.

 • Flexibla förinställningar av kontroll och set-punkter för alla motorkontrollmoder
 • Inställning/avläsning av analoga och digitala I/O
 • Direkt läs- och skrivaccess till alla parametrar
 • Matematiska operationer (+,-,*,:, modulo, ABS, avrundning)
 • Timer eller räknefunktioner (12 timers, 11 räknare)
 • Hantering av heltalsvariabler, variabler med flytande komma och flaggor
 • Positionering

Kommandolistan innehåller följande:
Frekvensomriktare för maskinstyrning och varvtalsreglering, stegning, subrutiner, inställning, väntekommandon, kontroll, positionering och rörelsekommandon.

CDA3000 – Frekvensomriktare med PLC

Man förutsätter att frekvensomriktaren är försedd med en fritt programmerbar styrdel, som vi kallar PLC, när man tänker på lösningar för Sub-automatisering av maskiner. Det som behövs för lösning av delprocesser finns inbyggt i drivsystemet och man får en allt högre grad av flexibilitet hos PLC-plattformen.

Det är också så att endast mjukvaran är försedd med intelligens och metoder för att hantera kraven på positionering.
Man måste dela upp stora och komplexa maskiner eller apparater i små överblickbara delprocesser som självständigt och fritt kan utföra en följd av olika uppgifter. Sådana delprocesser återspeglar i allmänhet också den mekaniska och elektriska uppbyggnaden.

Vid realisering av denna nya lösningsmetod måste man ta hänsyn till att förloppet får en Sub-automatisering blir självständigt. Detta betyder att ändring av ett villkor inte kan göras direkt via en annan delprocess. Det kan endast göras via ett klart definierat gränssnitt.

Utmärkande för denna metod är att delprocesslösningen  kan användas i andra maskintyper, där man har samma delprocesslösning, utan att man behöver ändra programmet. Hela automatiseringsprocessen är klart strukturerad respektive uppdelat i slutna maskindelprocesser.

Delprocesser medför att man kan modularisera maskintyperna och gör det möjligt med återanvändning.

Idrifttagning av maskiner som serietillverkas kan ske utan speciella fackkunskaper eller användning av PC, helt enkelt genom att ladda ner program och inställningar med användning av SmartCard.

Egenskaper
 • Automatisk motoridentifikation och optimering av reglerloopar
 • Kortläsare KP300 för ZSC (smartcard)
 • Applikationer: PLC-drift
 • Kraftfulla övervaknings och skyddsfunktioner
 • Elektronisk växel
 • Master/slav drift
 • Lyftdrifter
 • PI processkontroll
 • MOP funktioner
 • Nätbortfallsskydd
 • Ström- momentbegränsning
Ersättningslista

CDA32.004C ersätter följande LUST 1-fas enheter:

 • VF1202s,VF1204s, VF1202s-G10, VF1204s-G10, VF1202-G19, VF1204-G19, ED12.005C

CDA3000 ersätter följande LUST 3-fas enheter:

 • VF1402S, VF1404M, VF1406M, VF1408M, VF1410M,VF1410L, VF1414L, VF1418L, VF1424L, VF1432L, VF1445L, Swegon BAVZ- och Sky Wing TBCW- .